Nauczyciele

nauczyciele_kp

od lewej (1 rząd stoją): S. Szulc (informatyka), M. Rutkowski (jęz. polski), M. Długoszewski (informatyka), A. Sobiech (w-f), S. Ruszkowski (w-f), Ł. Gąsiorowski (religia), W. Wiktorowicz (jęz. angielski), J. Olszewski (fizyka), R. Widacki (wiedza o kulturze), J. Witkowski (fizyka, wicedyrektor), M. Stawicki (jęz. polski, wicedyrektor), K. Olszewska (matematyka)
od lewej (2 rząd stoją): Z. Majewski (historia), G. Czarnecka (jęz. polski), A. Niepytalska (jęz. niemiecki), H. Borkowska (jęz. niemiecki), A. Boniakowska (religia), B. Perzanowska (biblioteka), M. Kołakowska (jęz. polski), A. Suwińska (biologia), A. Surmionek (biologia), E. Chodubska (matematyka), I. Rzeczkowska (jęz. polski), E. Drzewiecka (chemia), V. Kamińska (historia), G. Górnicka (jęz. rosyjski), B. Ziulczyk (matematyka)
od lewej siedzą: I. Dworecka-Brzezińska (matematyka), I. Nadratowska (jęz. angielski), A. Czarnecka (w-f),
B. Gogolewska (jęz. angielski), M. Zmysłowska (jez. polski, dyrektor), E. Boniakowska (jęz. angielski), H. Lenkiewicz (matematyka), I. Szymańska (jęz. polski), E. Kuczyńska (jęz. angielski), G. Urban (pedagog), A. Chachuła (jęz. niemiecki)
od lewej siedzą (podłoga): K. Biernacki (w-f), W. Talarowski (w-f), A. Kamiński (historia), M. Kunkel (geografia)

Marzanna Zmysłowska j.polski; dyrektor

marzanna.zmyslowska@krasiniak.pl

Mariusz Stawicki j.polski; wicedyrektor

mariusz.stawicki@krasiniak.pl

Biernacki Krzysztof wf

krzysztof.biernacki@krasiniak.pl

Boniakowska Agnieszka religia

agnieszka.boniakowska@krasiniak.pl

Boniakowska Ewa j.angielski

ewa.boniakowska@krasiniak.pl

Borkowska Halina j. niemiecki, j. hiszpański, podstawy przedsiębiorczości

halina.borkowska@krasiniak.pl

Chachuła Anna j.niemiecki, j. angielski

anna.chachula@krasiniak.pl

Chodubska Ewa matematyka

ewa.chodubska@krasiniak.pl

Czarnecka Grażyna j.polski

grazyna.czarnecka@krasiniak.pl

Długoszewski Mariusz informatyka

mariusz.dlugoszewski@krasiniak.pl

Drzewiecka Ewa chemia, przyroda

ewa.drzewiecka@krasiniak.pl

Dworecka-Brzezińska Izabela matematyka

izabela.dworecka-brzezinska@krasiniak.pl

Fijałkowska Anna j.francuski

anna.fijalkowska@krasiniak.pl

Gąsiorowski Łukasz religia, etyka

lukasz.gasiorowski@krasiniak.pl

Gogolewska Beata j.angielski

beata.gogolewska@krasiniak.pl

Górnicka Maria j.rosyjski

maria.gornicka@krasiniak.pl

Janowska Agnieszka j.angielski

agnieszka.janowska@krasiniak.pl

Kamińska Violetta historia, wos

violetta.kaminska@krasiniak.pl

Kamiński Andrzej historia

andrzej.kaminski@krasiniak.pl

Kińska Ilona j.rosyjski

ilona.kinska@krasiniak.pl

Kołakowska Magdalena j.polski

magdalena.kolakowska@krasiniak.pl

Konieckiewicz Małgorzata edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

malgorzata.konieckiewicz@krasiniak.pl

Kuczyńska Ewa j.angielski

ewa.kuczynska@krasiniak.pl

Kunkel Marek geografia, przyroda

marek.kunkel@krasiniak.pl

Marudziński Piotr wf

piotr.marudzinski@krasiniak.pl

Mazurkiewicz Iwona matematyka, fizyka

iwona.mazurkiewicz@krasiniak.pl

Nadratowska Izabela j.angielski

izabela.nadratowska@krasiniak.pl

Niepytalska Anna j.niemiecki, podstawy przedsiębiorczości

anna.niepytalska@krasiniak.pl

Nowakowski Zbigniew matematyka

zbigniew.nowakowski@krasiniak.pl

Olszewska Katarzyna matematyka

katarzyna.olszewska@krasiniak.pl

Perzanowska Beata biblioteka

beata.perzanowska@krasiniak.pl

Piech Jarosław geografia, przyroda

jaroslaw.piech@krasiniak.pl

Ruszkowski Sławomir wf, rewalidacja

slawomir.ruszkowski@krasiniak.pl

Rutkowski Marek j.polski

marek.rutkowski@krasiniak.pl

Rzeczkowska Irena j.polski

irena.rzeczkowska@krasiniak.pl

Rybicka Marzena biblioteka, pedagogika specjalna

marzena.rybicka@krasiniak.pl

Smolińska Jolanta j.rosyjski

jolanta.smolinska@krasiniak.pl

Sobiech Agnieszka wf

agnieszka.sobiech@krasiniak.pl

Surmionek Anna biologia, przyroda

anna.surmionek@krasiniak.pl

Suwińska Alina biologia, przyroda

alina.suwinska@krasiniak.pl

Szulc Stanisław informatyka

stanislaw.szulc@krasiniak.pl

Szymańska Izabela j.polski, wiedza o kulturze

izabela.szymanska@krasiniak.pl

Joanna Śpiewak historia, wos
joanna.spiewak@krasiniak.pl
Talarowski Wojciech wf

wojciech.talarowski@krasiniak.pl

Trojanowski Sławomir chemia

slawomir.trojanowski@krasiniak.pl

Urban Grażyna pedagog

grazyna.urban@krasiniak.pl

Widacki Robert wiedza o kulturze, wos, historia

robert.widacki@krasiniak.pl

Wiktorowicz Wojciech j.angielski

wojciech.wiktorowicz@krasiniak.pl

Witkowski Janusz fizyka

januszwit@krasiniak.pl

Ziulczyk Bogdan matematyka

bogdan.ziulczyk@krasiniak.pl

 

od lewej (1 rząd stoją): S. Szulc (informatyka), M. Rutkowski (jęz. polski), M. Długoszewski (informatyka), A. Sobiech (w-f), S. Ruszkowski (w-f), Ł. Gąsiorowski (religia), W. Wiktorowicz (jęz. angielski), J. Olszewski (fizyka), R. Widacki (wiedza o kulturze), J. Witkowski (fizyka, wicedyrektor), M. Stawicki (jęz. polski, wicedyrektor), K. Olszewska (matematyka) od lewej (2 rząd stoją): Z. Majewski (historia), G. Czarnecka (jęz. polski), A. Niepytalska (jęz. niemiecki), H. Borkowska (jęz. niemiecki), A. Boniakowska (religia), B. Perzanowska (biblioteka), M. Kołakowska (jęz. polski), A. Suwińska (biologia), A. Surmionek (biologia), E. Chodubska (matematyka), I. Rzeczkowska (jęz. polski), E. Drzewiecka (chemia), V. Kamińska (historia), G. Górnicka (jęz. rosyjski), B. Ziulczyk (matematyka) od lewej siedzą: I. Dworecka-Brzezińska (matematyka), I. Nadratowska (jęz. angielski), A. Czarnecka (w-f), B. Gogolewska (jęz. angielski), M. Zmysłowska (jez. polski, dyrektor), E. Boniakowska (jęz. angielski), H. Lenkiewicz (matematyka), I. Szymańska (jęz. polski), E. Kuczyńska (jęz. angielski), G. Urban (pedagog), A. Chachuła (jęz. niemiecki) od lewej siedzą (podłoga): K. Biernacki (w-f), W. Talarowski (w-f), A. Kamiński (historia), M. Kunkel (geografia)