Nauczyciele

nauczyciele_kp

od lewej (1 rząd stoją): S. Szulc (informatyka), M. Rutkowski (jęz. polski), M. Długoszewski (informatyka), A. Sobiech (w-f), S. Ruszkowski (w-f), Ł. Gąsiorowski (religia), W. Wiktorowicz (jęz. angielski), J. Olszewski (fizyka), R. Widacki (wiedza o kulturze), J. Witkowski (fizyka, wicedyrektor), M. Stawicki (jęz. polski, wicedyrektor), K. Olszewska (matematyka)
od lewej (2 rząd stoją): Z. Majewski (historia), G. Czarnecka (jęz. polski), A. Niepytalska (jęz. niemiecki), H. Borkowska (jęz. niemiecki), A. Boniakowska (religia), B. Perzanowska (biblioteka), M. Kołakowska (jęz. polski), A. Suwińska (biologia), A. Surmionek (biologia), E. Chodubska (matematyka), I. Rzeczkowska (jęz. polski), E. Drzewiecka (chemia), V. Kamińska (historia), G. Górnicka (jęz. rosyjski), B. Ziulczyk (matematyka)
od lewej siedzą: I. Dworecka-Brzezińska (matematyka), I. Nadratowska (jęz. angielski), A. Czarnecka (w-f),
B. Gogolewska (jęz. angielski), M. Zmysłowska (jez. polski, dyrektor), E. Boniakowska (jęz. angielski), H. Lenkiewicz (matematyka), I. Szymańska (jęz. polski), E. Kuczyńska (jęz. angielski), G. Urban (pedagog), A. Chachuła (jęz. niemiecki)
od lewej siedzą (podłoga): K. Biernacki (w-f), W. Talarowski (w-f), A. Kamiński (historia), M. Kunkel (geografia)

Marzanna Zmysłowska j.polski; dyrektor

marzanna.zmyslowska@krasiniak.pl

Mariusz Stawicki j.polski; wicedyrektor

mariusz.stawicki@krasiniak.pl

Arkadiusz Śpiewak historia, wos; wicedyrektor

arkadiusz.spiewak@krasiniak.pl

Boniakowska Agnieszka religia

agnieszka.boniakowska@krasiniak.pl

Boniakowska Ewa j.angielski

ewa.boniakowska@krasiniak.pl

Borkowska Halina j. niemiecki, j. hiszpański, podstawy przedsiębiorczości

halina.borkowska@krasiniak.pl

Chachuła Anna j.niemiecki, j. angielski

anna.chachula@krasiniak.pl

Chodkowski Arkadiusz j.polski

arkadiusz.chodkowski@krasiniak.pl

Chodubska Ewa matematyka

ewa.chodubska@krasiniak.pl

Czarnecka Grażyna j.polski

grazyna.czarnecka@krasiniak.pl

Długoszewski Mariusz informatyka

mariusz.dlugoszewski@krasiniak.pl

Drzewiecka Ewa chemia, przyroda

ewa.drzewiecka@krasiniak.pl

Dworecka-Brzezińska Izabela matematyka

izabela.dworecka-brzezinska@krasiniak.pl

Fijałkowska Anna j.francuski

anna.fijalkowska@krasiniak.pl

Gąsiorowski Łukasz religia, etyka

lukasz.gasiorowski@krasiniak.pl

Gogolewska Beata j.angielski

beata.gogolewska@krasiniak.pl

Górnicka Maria j.rosyjski

maria.gornicka@krasiniak.pl

Janowska Agnieszka j.angielski

agnieszka.janowska@krasiniak.pl

Kamińska Violetta historia, wos

violetta.kaminska@krasiniak.pl

Kamiński Andrzej historia

andrzej.kaminski@krasiniak.pl

Kleniewska Barbara pedagog

barbara.kleniewska@krasiniak.pl

Kołakowska Magdalena j.polski

magdalena.kolakowska@krasiniak.pl

Konieckiewicz Małgorzata edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

malgorzata.konieckiewicz@krasiniak.pl

Kuczyńska Ewa j.angielski

ewa.kuczynska@krasiniak.pl

Kunkel Marek geografia, przyroda

marek.kunkel@krasiniak.pl

Malinowska Małgorzata pedagog

malgorzata.malinowska@krasiniak.pl

Marudziński Piotr wf

piotr.marudzinski@krasiniak.pl

Mazurkiewicz Iwona matematyka, fizyka

iwona.mazurkiewicz@krasiniak.pl

Mikłowski Mariusz wf

mariusz.miklowski@krasiniak.pl

Nadratowska Izabela j.angielski

izabela.nadratowska@krasiniak.pl

Niepytalska Anna j.niemiecki, podstawy przedsiębiorczości

anna.niepytalska@krasiniak.pl

Nowicka Marzena zajęcia rewalidacyjne

marzena.nowicka@krasiniak.pl

Olszewska Katarzyna matematyka

katarzyna.olszewska@krasiniak.pl

Perzanowska Beata biblioteka

beata.perzanowska@krasiniak.pl

Piech Jarosław geografia, przyroda

jaroslaw.piech@krasiniak.pl

Ruszkowski Sławomir wf, rewalidacja

slawomir.ruszkowski@krasiniak.pl

Rzeczkowska Irena j.polski

irena.rzeczkowska@krasiniak.pl

Rybicka Marzena biblioteka, pedagogika specjalna

marzena.rybicka@krasiniak.pl

Smolińska Jolanta j.rosyjski

jolanta.smolinska@krasiniak.pl

Sobiech Agnieszka wf

agnieszka.sobiech@krasiniak.pl

Surmionek Anna biologia, przyroda

anna.surmionek@krasiniak.pl

Suwińska Alina biologia, przyroda

alina.suwinska@krasiniak.pl

Szczepaniak-Zakrzewska Milena chemia

milena.szczepaniak@krasiniak.pl

Szulc Stanisław informatyka

stanislaw.szulc@krasiniak.pl

Szymańska Izabela j.polski, wiedza o kulturze

izabela.szymanska@krasiniak.pl

Joanna Śpiewak historia, wos
joanna.spiewak@krasiniak.pl
Talarowski Wojciech wf

wojciech.talarowski@krasiniak.pl

Widacki Robert wiedza o kulturze, wos, historia

robert.widacki@krasiniak.pl

Wiktorowicz Wojciech j.angielski

wojciech.wiktorowicz@krasiniak.pl

Witkowski Janusz fizyka

januszwit@krasiniak.pl

Witkowski Dawid religia

dawid.witkowski@krasiniak.pl

Zalewski Wojciech fizyka

wojciech.zalewski@krasiniak.pl

Ziulczyk Bogdan matematyka

bogdan.ziulczyk@krasiniak.pl

Żbikowska Katarzyna biologia, chemia

katarzyna.zbikowska@krasiniak.pl

 

od lewej (1 rząd stoją): S. Szulc (informatyka), M. Rutkowski (jęz. polski), M. Długoszewski (informatyka), A. Sobiech (w-f), S. Ruszkowski (w-f), Ł. Gąsiorowski (religia), W. Wiktorowicz (jęz. angielski), J. Olszewski (fizyka), R. Widacki (wiedza o kulturze), J. Witkowski (fizyka, wicedyrektor), M. Stawicki (jęz. polski, wicedyrektor), K. Olszewska (matematyka) od lewej (2 rząd stoją): Z. Majewski (historia), G. Czarnecka (jęz. polski), A. Niepytalska (jęz. niemiecki), H. Borkowska (jęz. niemiecki), A. Boniakowska (religia), B. Perzanowska (biblioteka), M. Kołakowska (jęz. polski), A. Suwińska (biologia), A. Surmionek (biologia), E. Chodubska (matematyka), I. Rzeczkowska (jęz. polski), E. Drzewiecka (chemia), V. Kamińska (historia), G. Górnicka (jęz. rosyjski), B. Ziulczyk (matematyka) od lewej siedzą: I. Dworecka-Brzezińska (matematyka), I. Nadratowska (jęz. angielski), A. Czarnecka (w-f), B. Gogolewska (jęz. angielski), M. Zmysłowska (jez. polski, dyrektor), E. Boniakowska (jęz. angielski), H. Lenkiewicz (matematyka), I. Szymańska (jęz. polski), E. Kuczyńska (jęz. angielski), G. Urban (pedagog), A. Chachuła (jęz. niemiecki) od lewej siedzą (podłoga): K. Biernacki (w-f), W. Talarowski (w-f), A. Kamiński (historia), M. Kunkel (geografia)
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status