Nauczyciele

nauczyciele_kp

od lewej (1 rząd stoją): S. Szulc (informatyka), M. Rutkowski (jęz. polski), M. Długoszewski (informatyka), A. Sobiech (w-f), S. Ruszkowski (w-f), Ł. Gąsiorowski (religia), W. Wiktorowicz (jęz. angielski), J. Olszewski (fizyka), R. Widacki (wiedza o kulturze), J. Witkowski (fizyka, wicedyrektor), M. Stawicki (jęz. polski, wicedyrektor), K. Olszewska (matematyka)
od lewej (2 rząd stoją): Z. Majewski (historia), G. Czarnecka (jęz. polski), A. Niepytalska (jęz. niemiecki), H. Borkowska (jęz. niemiecki), A. Boniakowska (religia), B. Perzanowska (biblioteka), M. Kołakowska (jęz. polski), A. Suwińska (biologia), A. Surmionek (biologia), E. Chodubska (matematyka), I. Rzeczkowska (jęz. polski), E. Drzewiecka (chemia), V. Kamińska (historia), G. Górnicka (jęz. rosyjski), B. Ziulczyk (matematyka)
od lewej siedzą: I. Dworecka-Brzezińska (matematyka), I. Nadratowska (jęz. angielski), A. Czarnecka (w-f),
B. Gogolewska (jęz. angielski), M. Zmysłowska (jez. polski, dyrektor), E. Boniakowska (jęz. angielski), H. Lenkiewicz (matematyka), I. Szymańska (jęz. polski), E. Kuczyńska (jęz. angielski), G. Urban (pedagog), A. Chachuła (jęz. niemiecki)
od lewej siedzą (podłoga): K. Biernacki (w-f), W. Talarowski (w-f), A. Kamiński (historia), M. Kunkel (geografia)

Marzanna Zmysłowska j.polski; dyrektor

marzanna.zmyslowska@krasiniak.pl

Mariusz Stawicki j.polski; wicedyrektor

mariusz.stawicki@krasiniak.pl

Białowąs Małgorzata fizyka, chemia

malgorzata.bialowas@krasiniak.pl

Biernacki Krzysztof wf

krzysztof.biernacki@krasiniak.pl

Boniakowska Agnieszka religia

agnieszka.boniakowska@krasiniak.pl

Boniakowska Ewa j.angielski

ewa.boniakowska@krasiniak.pl

Borkowska Halina j. niemiecki, j. hiszpański, podstawy przedsiębiorczości

halina.borkowska@krasiniak.pl

Chachuła Anna j.niemiecki, j. angielski

anna.chachula@krasiniak.pl

Chodubska Ewa matematyka

ewa.chodubska@krasiniak.pl

Czarnecka Grażyna j.polski

grazyna.czarnecka@krasiniak.pl

Długoszewski Mariusz informatyka

mariusz.dlugoszewski@krasiniak.pl

Drzewiecka Ewa chemia, przyroda

ewa.drzewiecka@krasiniak.pl

Dworecka-Brzezińska Izabela matematyka

izabela.dworecka-brzezinska@krasiniak.pl

Fijałkowska Anna j.francuski

anna.fijalkowska@krasiniak.pl

Gąsiorowski Łukasz religia, etyka

lukasz.gasiorowski@krasiniak.pl

Gogolewska Beata j.angielski

beata.gogolewska@krasiniak.pl

Górnicka Maria j.rosyjski

maria.gornicka@krasiniak.pl

Janowska Agnieszka j.angielski

agnieszka.jankowska@krasiniak.pl

Kamińska Violetta historia, wos

violetta.kaminska@krasiniak.pl

Kamiński Andrzej historia

andrzej.kaminski@krasiniak.pl

Kołakowska Magdalena j.polski

magdalena.kolakowska@krasiniak.pl

Konieckiewicz Małgorzata edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

malgorzata.konieckiewicz@krasiniak.pl

Kuczyńska Ewa j.angielski

ewa.kuczynska@krasiniak.pl

Kunkel Marek geografia, przyroda

marek.kunkel@krasiniak.pl

Majewski Zbigniew historia, wos

zbigniew.majewski@krasiniak.pl

Marudziński Piotr wf

piotr.marudzinski@krasiniak.pl

Nadratowska Izabela j.angielski (urlop zdrowotny)

izabela.nadratowska@krasiniak.pl

Niepytalska Anna j.niemiecki, podstawy przedsiębiorczości

anna.niepytalska@krasiniak.pl

Nowakowski Zbigniew matematyka

zbigniew.nowakowski@krasiniak.pl

Ojrzanowski Jarosław j. angielski

jaroslaw.ojrzanowski@krasiniak.pl

Olszewska Katarzyna matematyka

katarzyna.olszewska@krasiniak.pl

Osowiecka Ewa j.rosyjski, j.niemiecki

ewa.osowiecka@krasiniak.pl

Perzanowska Beata biblioteka

beata.perzanowska@krasiniak.pl

Piech Jarosław geografia, przyroda

jaroslaw.piech@krasiniak.pl

Ruszkowski Sławomir wf, rewalidacja

slawomir.ruszkowski@krasiniak.pl

Rutkowski Marek j.polski

marek.rutkowski@krasiniak.pl

Rzeczkowska Irena j.polski

irena.rzeczkowska@krasiniak.pl

Rybicka Marzena biblioteka, pedagogika specjalna

marzena.rybicka@krasiniak.pl

Smolińska Jolanta j.rosyjski

jolanta.smolinska@krasiniak.pl

Sobiech Agnieszka wf

agnieszka.sobiech@krasiniak.pl

Surmionek Anna biologia

anna.surmionek@krasiniak.pl

Suwińska Alina biologia

alina.suwinska@krasiniak.pl

Szulc Stanisław informatyka

stanislaw.szulc@krasiniak.pl

Szymańska Izabela j.polski

izabela.szymanska@krasiniak.pl

Talarowski Wojciech wf

wojciech.talarowski@krasiniak.pl

Trojanowski Sławomir chemia

slawomir.trojanowski@krasiniak.pl

Urban Grażyna pedagog

grazyna.urban@krasiniak.pl

Widacki Robert wiedza o kulturze, wos, historia

robert.widacki@krasiniak.pl

Wiktorowicz Wojciech j.angielski

wojciech.wiktorowicz@krasiniak.pl

Witkowski Janusz fizyka

januszwit@krasiniak.pl

Ziulczyk Bogdan matematyka

bogdan.ziulczyk@krasiniak.pl

ks Michał Zadworny religia

michal.zadworny@krasiniak.pl

 

od lewej (1 rząd stoją): S. Szulc (informatyka), M. Rutkowski (jęz. polski), M. Długoszewski (informatyka), A. Sobiech (w-f), S. Ruszkowski (w-f), Ł. Gąsiorowski (religia), W. Wiktorowicz (jęz. angielski), J. Olszewski (fizyka), R. Widacki (wiedza o kulturze), J. Witkowski (fizyka, wicedyrektor), M. Stawicki (jęz. polski, wicedyrektor), K. Olszewska (matematyka) od lewej (2 rząd stoją): Z. Majewski (historia), G. Czarnecka (jęz. polski), A. Niepytalska (jęz. niemiecki), H. Borkowska (jęz. niemiecki), A. Boniakowska (religia), B. Perzanowska (biblioteka), M. Kołakowska (jęz. polski), A. Suwińska (biologia), A. Surmionek (biologia), E. Chodubska (matematyka), I. Rzeczkowska (jęz. polski), E. Drzewiecka (chemia), V. Kamińska (historia), G. Górnicka (jęz. rosyjski), B. Ziulczyk (matematyka) od lewej siedzą: I. Dworecka-Brzezińska (matematyka), I. Nadratowska (jęz. angielski), A. Czarnecka (w-f), B. Gogolewska (jęz. angielski), M. Zmysłowska (jez. polski, dyrektor), E. Boniakowska (jęz. angielski), H. Lenkiewicz (matematyka), I. Szymańska (jęz. polski), E. Kuczyńska (jęz. angielski), G. Urban (pedagog), A. Chachuła (jęz. niemiecki) od lewej siedzą (podłoga): K. Biernacki (w-f), W. Talarowski (w-f), A. Kamiński (historia), M. Kunkel (geografia)