I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: czerwiec 2017

Czy żywność na polskich stołach jest bezpieczna dla naszego zdrowia i życia?

Bezpieczeństwo żywności

W dobiegającym już końca roku szkolnym 2016/2017 uczennica naszej szkoły Olga Zawadzka z klasy 1BA została stypendystką „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W ramach niego przeprowadziła projekt edukacyjny pt. „Czy żywność na polskich stołach jest bezpieczna dla naszego zdrowia i życia?”. Jego celem było stwierdzenie, czy żywność, którą kupujemy codziennie w sklepach w regionie i kraju jest bezpieczna dla naszego zdrowia, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Więcej informacji odnośnie projektu można znaleźć tutaj.

STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ!

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej w roku szkolnym 2017/2018 będzie fundatorem stypendiów dla młodzieży wiejskiej. Warunki przyznania stypendium są następujące:

 • miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75% najniższego wynagrodzenia brutto ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań t. 75%x2000= 1500 zł,
 • średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku szkolnego 2016/2017 powinna wynosić co najmniej 4,2,
 • stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej,
 • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać potwierdzenie wychowawcy o zamieszczonych we wniosku danych.

Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć na adres: Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia”

Termin składania wniosków o stypendia na powyższy adres ustalono „ nie później niż 10 września 2016”.

W załączeniu dokumenty do uzupełnienia:

Wyniki Ligi Zadaniowej Krasiniak 2017

logo

Zakończyły się zmagania Ligi Zadaniowej Krasiniak 2017! Po raz kolejny stanęliśmy przed trudnym zadaniem – oceny wysokich umiejętności oraz bogatej wiedzy prezentowanych przez ciechanowskich gimnazjalistów.

W poszczególnych kategoriach wyniki wyglądają następująco:

Liga Anglistyczna

 1. Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie – 100 pkt. (reprezentanci otrzymują tytuł mistrzowski za zajęcie I miejsca)
 2. Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie – 90 pkt. (reprezentanci otrzymują tytuł wicemistrzowski za zajęcie II miejsca)

Liga Polonistyczna

 1. Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie – 110 pkt. (reprezentanci otrzymują tytuł mistrzowski za zajęcie I miejsca)
 2. Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie – 100 pkt. (reprezentanci otrzymują tytuł wicemistrzowski za zajęcie II miejsca)

Liga Matematyczna

 1. Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie – 110 pkt. (reprezentanci otrzymują tytuł mistrzowski za zajęcie I miejsca)
 2. Gimnazjum TWP w Ciechanowie – 90 pkt. (reprezentanci otrzymują tytuł wicemistrzowski za zajęcie II miejsca)

Klasyfikacja szkół:

 1. Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie – 310 pkt. (tytuł „Złotego Gimnazjum”)
 2. Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie – 270 pkt. (tytuł „Srebrnego Gimnazjum”)

Szczegółowe wyniki: Liga zadaniowa 2017

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!

Dyplomy dla nagrodzonych zostaną przekazane do szkół, uroczyste nadanie tytułów Złotego i Srebrnego Gimnazjum nastąpi już w nowym roku szkolnym – o terminie poinformujemy dyrektorów.

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

OWE26

Isabella Karpińska (klasa 2bma)– uczennica Pani Aliny Suwińskiej, brała udział w etapie centralnym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przeprowadzonej w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Serocku i uzyskała tytuł: FINALISTKI. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ekol

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka”

W roku szkolnym 2017/2018 będzie realizowana III edycja projektu Samorządu Województwa  Mazowieckiego skierowana do uzdolnionej młodzieży. W ramach projektu planuje się przyznanie 641 stypendiów, każde na kwotę około 4500 zł. Kwota stypendium może być wydatkowana wyłącznie na cele edukacyjne, poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, zamieszczony będzie na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Edukacja i sport” (stypendia dla uczniów-dokumenty III edycji projektu)- śledźcie w/w stronę i zapoznajcie się z wymienionym  materiałem. Rejestracja wniosków oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwać od 19 czerwca  do 6 lipca 2017 r. Wymagania stawiane przyszłym stypendystom są wysokie, warto jednak zawalczyć o dodatkowe środki na własny rozwój i edukację. Zainteresowanym uczniom służę informacją.

Grażyna Urban-pedagog szkolny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status