I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Dokumenty

Dokumenty do pobrania ze strony I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie.
STATUT I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
KONCEPCJA PRACY I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
DRUKI SZKOLNE ( DUPLIKATY, WNIOSKI)
Nazwa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” RPMA.10.01.01-14-b601/18
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status