I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Stowarzyszenie Irydion

Cele Stowarzyszenia

IRYDION” Stowarzyszenie Wychowanków i Wychowawców I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie jest organizacją non-profit, powołaną w celu realizacji przedsięwzięć społecznie i gospodarczo użytecznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój oświaty, nauki, kultury, sportu itp. w regionie i kraju. Stowarzyszenie prowadzi zarówno działania wspierające oświatę, w szczególności I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, jego wychowanków i wychowawców, jak i przedsięwzięcia gospodarcze, dostarczające środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, w tym: poprawa warunków lokalowych szkoły, wspieranie rozwoju intelektualnego młodzieży, wspieranie działalności kulturalnej i sportowej, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na wymianę grup młodzieży, wszechstronna pomoc w dalszej karierze absolwentów liceum, wspieranie rozwoju zawodowego kadry, opieka nad emerytowanymi wychowawcami, organizowanie spotkań i kontaktów między wychowankami, działania na rzecz szeroko pojmowanej oświaty i kultury oraz integrowanie społeczności lokalnych.
Wszystkich zainteresowanych współpracą proszę o kontakt  przez sekretariat Szkoły.  Statut stowarzyszenia jest dostępny na stronie internetowej Szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status