I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: listopad 2017

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018

laur

24 listopada 2017r. w Kielcach odbyło się II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, podczas którego przyznano po raz pierwszy nagrodę LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018.
W kategorii gimnazjum lub liceum znaleźliśmy się w gronie 23 szkół z całej Polski, jakie zostały nominowane do nagrody.
Podczas uroczystej gali okazało się, iż Kapituła Konkursu uhonorowała nasze liceum główną nagrodą i zdobyliśmy I miejsce w województwie mazowieckim. Łącznie w naszej kategorii zostało wyróżnionych 8 szkół.
Już sama nominacja była dla nas ogromnym sukcesem. Szkoły które przeszły przez etap eliminacji i dotarły do finału konkursu wyróżniają się nie tylko stosowaniem nowoczesnych i skutecznych form w procesie edukacji, ale również starają się, aby szkoła była miejscem przyjaznym dla ucznia, pozwalała na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, była otwarta na dokonujące się zmiany, ale jednocześnie dbała o swoją tradycję i zajmowane miejsce.
W 3 etapowym konkursie Komisja Konkursowa Kapituły Nagrody o LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji składająca się z pięciu osób o uznanym dorobku naukowym, pod przewodnictwem profesora UJK dr hab. Sławomira Kozieja, oceniła przygotowaną prezentację o szkole zgodnie z następującymi kryteriami:

  • otwartość na wykorzystywanie nowych narzędzi pracy (technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-kształcenia, edukacji mobilnej, wykorzystywanie zasobów sieci w procesie kształcenia, itp.) na wszystkich lub na większości przedmiotów szkolnej edukacji ;
  • wykorzystywanie innowacyjnych metod kształcenia (tzn. wykraczających poza przyjęte standardy, np.: alternatywne formy edukacyjne, wykorzystanie multimediów, gier, innowacyjne scenariusze, itp.);
  • stopień wykorzystywania platform e-administracyjnych, systemów zarządzania procesem edukacji;
  • wykorzystywanie e-narzędzi do kontaktu z rodzicami i uczniami;
  • innowacyjny zespół pedagogiczny (ilość nauczycieli wyróżnionych za innowacyjność w różnych konkursach i projektach w ciągu ostatnich 3 lat);
  • innowacyjny uczeń (ilość uczniów lub zespołów uczniowskich nagrodzonych za innowacyjne projekty naukowe, techniczne, edukacyjne, kulturalne lub artystyczne w ciągu ostatnich 3 lat);
  • innowacyjne rozwiązania architektoniczne lub/oraz wyposażenie (meble) dobierane ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków dla nowoczesnego otoczenia edukacyjnego;
  • zaawansowane i bogate wyposażenie w rozwiązania techniczne sprzyjające tworzeniu nowoczesnych warunków dla nauki.

Zwycięzcy podczas uroczystej gali odebrali dyplomy i statuetki. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, absolwentom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak cennej dla naszej szkoły nagrody.
Dziękujemy!!!

4

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status