I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: listopad 2016

Fundusz Stypendialny im. Aleksandry Bąkowskiej

f1

22 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w kameralnej i bardzo sympatycznej uroczystości wręczenia stypendiów naszym zdolnym uczniom. Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny im. Aleksandry Bąkowskiej – fundator stypendiów wspiera uczniów ze środowisk wiejskich osiągających wysokie wyniki w nauce, rozwijających swoje zainteresowania i pasje. Tegorocznymi beneficjentami Stowarzyszenia zostali:
Jakub Rykaczewski – I mia, Daniel Tyszkiewicz- II mia, Ilona Ciach-II bmb, Aleksandra Pyśk-II ba.
Uroczystość miała miejsce w gościnnym dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie.
Gratulujemy młodym-zdolnym, ich rodzicom i nauczycielom.

Dyr. M. Zmysłowska, A. Sobiech, G. Urban.

Fundusz Stypendialny im. A. Bąkowskiej funkcjonuje dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przekazują 1% na konto Stowarzyszenia, którego prezesem jest p. Joanna Iwanicka – absolwentka naszego Krasiniaka.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status