Losy absolwentów

Badanie losów absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali egzamin maturalny. Monitorowanie Losów Absolwentów umożliwia nam poznanie dalszej kariery edukacyjno – zawodowej młodzieży kończącej naukę. Pozyskujemy i wykorzystujemy informacje o losach absolwentów do opracowania zestawień statystycznych, które pozwalają na stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w liceum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów oraz stwarzają warunki dla określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów. Opracowane wyniki pomagają nam przy uzupełnianiu oferty edukacyjnej, a przyszłym uczniom przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia w naszej szkole.
Wyniki badań z roku szkolnego 2016/2017

Wyniki badań z roku szkolnego 2012/2013
Wyniki badań z roku szkolnego 2013/2014
Wyniki badań z roku szkolnego 2014/2015
Wyniki badań z roku szkolnego 2015/2016
Wyniki badań z roku szkolnego 2016/2017
Wyniki badań z roku szkolnego 2017/2018
Wyniki badań z roku szkolnego 2018/2019
Wyniki badań z roku szkolnego 2019/2020
Wyniki badań z roku szkolnego 2020/2021
Wyniki badań z roku szkolnego 2021/2022
Wyniki badań z roku szkolnego 2022/2023

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status