I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: październik 2020

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – aktualizacja

KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

dotyczący

czasowego zawieszenia zajęć

Komunikat o zawieszeniu zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z dnia 19 października 2020 r.:

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i pozytywnej opinii PSSE w Ciechanowie oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę zawieszam zajęcia w formie stacjonarnej w okresie od 20 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)  zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

/-/

Marzanna Zmysłowska

Dyrektor I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Komunikat o zawieszeniu zajęć stacjonarnych

KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

dotyczący

czasowego zawieszenia zajęć

 

Komunikat o zawieszeniu zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z dnia 14 października 2020 r.:

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i pozytywnej opinii PSSE w Ciechanowie oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę zawieszam zajęcia w formie stacjonarnej w okresie od 15 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)  zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

/-/

Marzanna Zmysłowska

Dyrektor I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status