Osiągnięcia

Osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych

Rok szkolny 2021-2022
 • Mateusz Filipowicz – Finalista XLVIII Olimpiady Geograficznej uczeń p. Marka Kunkla
 • Stanisław Kowalski  – Laureat XLVII Olimpiady Historycznej  uczeń p. Anny Kamińskiej
 • Natalia Ewa Bober  -Finalistka XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej, uczennica p. Łukasza Gąsiorowskiego
Rok szkolny 2020-2021
 • Kacper Leszczyński – Finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej, uczeń p. Agnieszki Boniakowskiej
 • Tomasz Leszczyński  – Finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej, uczeń p. Agnieszki Boniakowskiej
 • Weronika Wysmyk  – Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, uczennica p. Agnieszki Boniakowskiej
 • Julia Niepytalska  – Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, uczennica p. Agnieszki Boniakowskiej
Rok szkolny 2019-2020
 • Mikołaj Rochna – Finalista 61. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
Rok szkolny 2018-2019
 • Robert Pątkowski – Laureat III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności uczeń Paniofesor Małgorzaty Konieckiewicz
 • Monika Tarnowska – Finalistka XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Wiktoria Zawadka – Finalistka XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Jakub Brodowski – Finalista XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
Rok szkolny 2017-2018
 • Jakub Brodowski – Finalista XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej uczeń Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Monika Tarnowska – Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Aleksandra Janiszewska – Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Honorata Mućka – Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Isabella Karpińska – Finalistka XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
Rok szkolny 2016-2017
 • Jakub Ropelewski – Finalista LXIII Olimpiady Chemicznej uczeń Pani Profesor Ewy Drzewieckiej
 • Monika Judyta Tarnowska – Finalistka XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Zuzanna Czarnomska – Finalistka XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Paweł Michalski – Finalista XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczeń Pani Profesor Izy Szymańskiej
 • Isabella Karpińska – Finalistka XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
Rok szkolny 2015-2016
 • Michał Chojnowski – Finalista  LXVII Olimpiady Matematycznej uczeń Pani Profesor Ewy Chodubskiej
 • Adam Goliasz – Laureat XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Konrad Antczak – Laureat XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Natalia Milewska – Finalistka XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Grażyny Czarneckiej
Rok szkolny 2014-2015
 • Maciej Piotr Bugajewski – Finalista XLIV Olimpiady Biologicznej uczeń Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Jakub Trojanowski – Finalista XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
Rok szkolny 2013-2014
 • Patrycja Kinga Sarnowska – Finalistka XL Olimpiady Geograficznej uczennica Pana Profesora Marka Kunkla
 • Michał Kołakowski – Finalista XL Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pana Profesora Andrzeja Kamińskiego
 • Anna Olbryś – Finalistka XVIII Olimpiady wiedzy o Żywieniu i Żywności uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Aneta Kierzkowska – Finalistka XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pana Profesora Łukasz Gąsiorowskiego
 • Monika Goszczycka – Finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego
Rok szkolny 2012-2013
 • Jakub Szeluga – laureat XXIX Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Piotr Jarosz – finalista XX Olimpiady Informatycznej uczeń Pana Profesora Mariusza Długoszewskiego
Rok szkolny 2011-2012
 • Bartosz Czajkowski – laureat XXXVIII Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Mariusz Tyszkiewicz – laureat XLI Olimpiady Biologicznej uczeń Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Marek Bardoński – finalista XIX Olimpiady Informatycznej uczeń Pana Profesora Stanisława Szulca
 • Piotr Jarosz – finalista XIX Olimpiady Informatycznej uczeń Pana Profesora Mariusza Długoszewskiego
Rok szkolny 2010-2011
 • Mariusz Tyszkiewicz – finalista XL Olimpiady Biologicznej uczeń Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Katarzyna Goździewska – finalistka XXXVII Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Agnieszka Milewska – finalistka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
Rok szkolny 2009-2010
 • Konrad Kamiński – laureat XXXV Olimpiady Historycznej uczeń Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Sylwia Klimkowska – finalistka XX Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pana Profesora Łukasza Gąsiorowskiego
 • Monika Oczkowska – finalistka XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 • Grzegorz Spłocharski – finalista XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń Pani Profesor Anny Surmionek
 • Joanna Żelazińska – finalistka XXXIV Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego
Rok szkolny 2008-2009
 • Katarzyna Felińska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Ireny Herman
 • Monika Oczkowska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Magdaleny Kołakowskiej
 • Konrad Kamiński – laureat Olimpiady Historycznej uczeń Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Sylwia Klimkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jarosława Macieja Jastrzębskiego
Rok szkolny 2007-2008
 • Jowita Rutkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jarosława Macieja Jastrzębskiego
 • Magdalena Nałęcz – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Marzanny Zmysłowskiej
 • Ada Jaśkowiec – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Marka Rutkowskiego
 • Małgorzata Starzyk – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 • Anna Barbucha – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
Rok szkolny 2006-2007
 • Joanna Skotnicka – finalistka XVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jarosława Macieja Jastrzębskiego
 • Łukasz Jędrychowski – finalista XXXIII Olimpiady Geograficznej uczeń Pani Profesor Aliny Jaszczak
Rok szkolny 2005-2006
 • Tomasz Kosmowski – finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń Pani Profesor Anny Surmionek
 • Magdalena Zmysłowska – finalistka XXXII Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Magdalena Zmysłowska – finalistka XLVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uczennica Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Magdalena Załęska – laureatka XXXII Olimpiady Historycznej uczennica Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Mariusz Lewandowski – finalista Olimpiady Artystycznej uczeń Pana Profesora Roberta Widackiego
Rok szkolny 2004-2005
 • Mariusz Domagalski – finalista XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń Pani Profesor Anny Surmionek
 • Magdalena Zmysłowska – finalistka XXXI Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Piotr Żywiecki – finalista XXXI Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Olga Kołakowska – finalistka XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status