I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Przetargi

Przetarg – pracownia komputerowa

 1.  Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – SIWZ
 2. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Pytania i odpowiedzi nr 1
 4. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Pytania i odpowiedzi nr 2
 5. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Informacja z otwarcia ofert 
 6. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Zawiadomienie o wyborze oferty – część 1
 7. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Zawiadomienie o wyborze oferty – część 2
 8. Przetarg nieograniczony nr 6/RPOWM/2019 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytania ofertowe

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2019
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 1
 2. Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWM/2019
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 2
 3. Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWM/2019
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 3 
 4. Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWM/2019
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 4
 5. Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWM/2019
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 5
 6. Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2020
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1RPOWM2020
  2. Informacja o udzieleniu zamówienia do zapytania ofertowego nr 1RPOWM202
 7. Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWM/2020
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2RPOWM2020
  2. Informacja o udzieleniu zamówienia do zapytania ofertowego nr 2RPOWM2020
 8. Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWM/2020
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3RPOWM2020
 9. Zapytanie ofertowe nr 1/2020
 10. Unieważnieniu postępowania  nr 1/2020 z dnia 27.11.2020 r.
 11. Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWM/2020
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4RPOWM2020
 13. Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWM/2020
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 5RPOWM2020
 15. Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2021
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1RPOWM2021
 17. Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWM/2021
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2RPOWM2021
 19. Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWM/2021
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3RPOWM2021
 21. Zapytanie ofertowe nr 1/2021
  1. Przedmiar robót – załącznik nr 1
  2. Formularz oferty – załącznik nr 2
  3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3
  4.  Wzór umowy – załącznik nr 5
  5. Rysunek inwentaryzacyjny – załącznik nr 6
 22. Informacja o otwarciu ofert do zapytania ofertowego nr1/2021
 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/2021 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status