Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

w roku szkolnym 2016/2017

  Przewodniczący          –       p. Adam Krzemiński               I hp

Wiceprzewodniczący  –         p. Mirosław Płocharski          I mia

Członek                       –           p. Olga Zmudczyńska-Pabich I mia

Członek                       –           p. Beata Nicgorska                 I mg

Członek                       –           p. Katarzyna Szymańska         I mib

Członek                       –           p. Joanna Adamska                I bm

 

Skład przedstawicieli poszczególnych klas:

I hd                  –           p. Piotr Potocki-Rak

I ba                  –           p. Grzegorz Kobyłecki

II hp                 –           p. Piotr Kierzkowski

II hd                 –           p. Leopols Sułkowski-Kornaus

II ba                 –           p. Agnieszka Mikołajczak

II bma              –           p. Wioletta Wodzyńska

II bmb              –           p. Mariola Szczepankowska

II mia               –           p. Edyta Wiśniewska

II mib               –           p. Anna Antczak

II mg               –           p. Ewa Wiśniewska

III hp                –           p. Urszula Kurek

III hd                –           p. Marta Długokęcka

III ba                –           p. Zofia Usiądek

III bma            –           p. Wioletta Świniarska

III bmb            –           p. Marzena Chodkowska

III mia             –           p. Mateusz Stępniewski

III mib             –           p. Zbigniew Kołakowski

III mg              –           p. Edyta Pawelczyk

III sg                –           p. Bożena Bukowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status