I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Odszedł dr Zbigniew Nowakowski

bd5ab-nowakowski_zb

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci wieloletniego nauczyciela i dyrektora Krasiniaka. W niedzielę rano odszedł od nas w wieku 77 lat dr Zbigniew Nowakowski. To bardzo trudne pożegnanie, ponieważ dla absolwentów i nauczycieli naszej szkoły był kimś wyjątkowym – Nauczycielem obdarzonym niezwykłą osobowością, Szefem, Kolegą, Przyjacielem. Trudno sobie wyobrazić Krasiniak bez „Profesora, Dyrektora Nowakowskiego”, „Pana Zbyszka” czy – po prostu – „Zbyszka”. Niezwykle silna osobowość tego charyzmatycznego matematyka na trwałe zapisała się w historii I LO w Ciechanowie.

Pracę w Krasiniaku rozpoczął jako absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych i pracownik Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1984 przez 8 lat pełnił funkcję dyrektora liceum, dbając o jego rozwój oraz budowanie wizerunku szkoły merytorycznie i organizacyjnie nowoczesnej. Tuż przed objęciem tego stanowiska miało miejsce wydarzenie, które położyło się głębokim cieniem na całym Jego życiu. W tragicznym wypadku w Modlinie zginęła Jego żona.

Zbigniew Nowakowski cieszył się niekwestionowanym autorytetem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany – m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, nagrodami dyrektora oraz starosty. Choć w 2007 roku przeszedł na emeryturę, nadal pracował w niepełnym wymiarze zatrudnienia, a jego matematyczne kompetencje i talent pedagogiczny ceniły kolejne roczniki uczniów i absolwentów – szczególnie klas matematyczno-fizycznych i matematyczno-informatycznych. Wszyscy korzystaliśmy z Jego doświadczenia i wiedzy aż do roku szkolnego 2018/2019 – ostatniego roku Jego owocnej kariery nauczyciela i pedagoga.  Nie sądziliśmy jednak, że tak szybko się rozstaniemy – tym razem już na zawsze.

Wraz ze śmiercią Dyrektora i Profesora Nowakowskiego odchodzi bezpowrotnie w przeszłość znacząca cześć bogatej i żywej historii naszej szkoły.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu absolwentów, nauczycieli, uczniów i rodziców tworzących społeczność Krasiniaka składamy Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim Bliskim Zmarłego najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

 

Startuje Liga Zadaniowa 2021!

KOMUNIKAT

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Lidze Zadaniowej Krasiniak 2021! Jest to rywalizacja o kilkuletniej już tradycji, ale od roku 2020 przebiega w zmienionej, indywidualnej formule, premiującej ciekawość poznawczą i kreatywność uczestników. Dwuetapowy przebieg rywalizacji, odbywającej się w dużej mierze dzięki komunikacji zdalnej, sprzyja  – w naszym przekonaniu – minimalizacji zagrożenia pandemicznego.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z Regulaminem oraz zaproponowanymi na rok 2021 zadaniami. Życzymy miłej i twórczej pracy oraz powodzenia w rywalizacji!

Organizatorzy

Regulamin Ligi Zadaniowej wraz z załącznikami (.pdf) – POBIERZ

Karta zgłoszenia: karta.pdf; karta docx

Krasiniak Srebrnym Liceum 2021!

2021-liceum-srebro

Po raz kolejny Krasiniak znalazł się w elitarnym gronie liceów wyróżnionych w rankingu „Perspektyw” (www.perspektywy.pl)  tytułem Srebrnej Szkoły. Cieszy to tym bardziej, że ostatnie miesiące przed maturą były okresem szczególnie trudnym dla nas wszystkich. Pandemia i wyłączenie pracy stacjonarnej nie przeszkodziły jednak społeczności Krasiniaka w osiągnięciu świetnych wyników na egzaminie dojrzałości oraz w olimpiadach przedmiotowych. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – uczniom, nauczycielom, rodzicom, przyjaciołom szkoły!

Dziękujemy i – rzecz jasna – prosimy o jeszcze 🙂

Krasiniak najbardziej kreatywną szkołą ponadpodstawową na Mazowszu!

logo-e1492012815328
Krasiniak zwyciężył na MazowszuRozstrzygnięto IV edycję konkursu „Edukreator na Mazowszu” na kreatywnego nauczyciela i szkołę. Nasza wygrana to 10 000 zł – poszukajmy pomysłów na przeznaczenie nagrody.
Zadaniem szkół było ukazanie osiągnięć dotyczących kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury, a także wsparcie naukowo-pedagogiczne nauczycieli, stworzony system zajęć pozalekcyjnych, zbudowaną infrastrukturę oraz zastosowanie pomocy dydaktycznych. Gratulacje dla nas
2020-12-14_102840

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – aktualizacja

KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

dotyczący

czasowego zawieszenia zajęć

Komunikat o zawieszeniu zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z dnia 19 października 2020 r.:

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i pozytywnej opinii PSSE w Ciechanowie oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę zawieszam zajęcia w formie stacjonarnej w okresie od 20 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)  zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

/-/

Marzanna Zmysłowska

Dyrektor I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Komunikat o zawieszeniu zajęć stacjonarnych

KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

dotyczący

czasowego zawieszenia zajęć

 

Komunikat o zawieszeniu zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z dnia 14 października 2020 r.:

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i pozytywnej opinii PSSE w Ciechanowie oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę zawieszam zajęcia w formie stacjonarnej w okresie od 15 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)  zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

/-/

Marzanna Zmysłowska

Dyrektor I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status