I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Odszedł dr Zbigniew Nowakowski

bd5ab-nowakowski_zb

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci wieloletniego nauczyciela i dyrektora Krasiniaka. W niedzielę rano odszedł od nas w wieku 77 lat dr Zbigniew Nowakowski. To bardzo trudne pożegnanie, ponieważ dla absolwentów i nauczycieli naszej szkoły był kimś wyjątkowym – Nauczycielem obdarzonym niezwykłą osobowością, Szefem, Kolegą, Przyjacielem. Trudno sobie wyobrazić Krasiniak bez „Profesora, Dyrektora Nowakowskiego”, „Pana Zbyszka” czy – po prostu – „Zbyszka”. Niezwykle silna osobowość tego charyzmatycznego matematyka na trwałe zapisała się w historii I LO w Ciechanowie.

Pracę w Krasiniaku rozpoczął jako absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych i pracownik Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1984 przez 8 lat pełnił funkcję dyrektora liceum, dbając o jego rozwój oraz budowanie wizerunku szkoły merytorycznie i organizacyjnie nowoczesnej. Tuż przed objęciem tego stanowiska miało miejsce wydarzenie, które położyło się głębokim cieniem na całym Jego życiu. W tragicznym wypadku w Modlinie zginęła Jego żona.

Zbigniew Nowakowski cieszył się niekwestionowanym autorytetem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany – m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, nagrodami dyrektora oraz starosty. Choć w 2007 roku przeszedł na emeryturę, nadal pracował w niepełnym wymiarze zatrudnienia, a jego matematyczne kompetencje i talent pedagogiczny ceniły kolejne roczniki uczniów i absolwentów – szczególnie klas matematyczno-fizycznych i matematyczno-informatycznych. Wszyscy korzystaliśmy z Jego doświadczenia i wiedzy aż do roku szkolnego 2018/2019 – ostatniego roku Jego owocnej kariery nauczyciela i pedagoga.  Nie sądziliśmy jednak, że tak szybko się rozstaniemy – tym razem już na zawsze.

Wraz ze śmiercią Dyrektora i Profesora Nowakowskiego odchodzi bezpowrotnie w przeszłość znacząca cześć bogatej i żywej historii naszej szkoły.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu absolwentów, nauczycieli, uczniów i rodziców tworzących społeczność Krasiniaka składamy Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim Bliskim Zmarłego najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status