I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Tydzień Patrona Szkoły – konkursy!

39a525e705308e47c0f51600b5f7f6a6

Zapraszamy uczniów naszego liceum oraz klas gimnazjalnych!

Tydzień Patrona  19.02. – 23.02. 2018

Konkursy dla klas pierwszych (obowiązkowy udział w co najmniej jednej kategorii)

  1. Przygotowanie gry planszowej lub komputerowej: „Szukamy Zygmunta Krasińskiego”
  2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej : „Polska romantyków”
  3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej: „Romantyczna natura”

Konkurs dla klas drugich

Przygotowanie scenki teatralnej na podstawie literatury romantycznej  (około 10 minut)

Uczniowie klasy pierwszych, drugich i trzecich przygotowują również plakat pt. „Polska romantyków”. Najlepsza praca zostanie wykorzystana do promocji Tygodnia Patrona w środowisku lokalnym.

Uczniowie dostarczają prace do dnia 19 lutego 2018 do szkolnej biblioteki.

Konkursy dla uczniów klas gimnazjalnych

  1. Konkurs artystyczny „Romantyczne inspiracje” (dowolna forma ekspresji artystycznej, np.: recytacja, poezja śpiewana, praca plastyczna, film)
  2. Konkurs literacki „Impresje romantyczne” (dowolna forma literacka, wiersz lub cykl poetycki, opowiadanie, dramat)

Karta zgłoszenia do konkursu: karta_zgloszenia

Zgłoszenia oraz prace uczniów klas gimnazjalnych przyjmuje sekretariat I LO w Ciechanowie do dnia 14 lutego 2018 (kontakt elektroniczny, pocztowy lub osobisty)

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status