I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: czerwiec 2016

Spotkanie z Aleksandrem Betą

judo

W najbliższy poniedziałek naszą szkołę odwiedzi Aleksander Beta, reprezentant Polski w judo i brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Europy 2016 w tej dyscyplinie. W czasie dwóch spotkań opowie o swoim życiu, które ukształtowały sport i wiara. Zapraszamy na spotkania z panem Aleksandrem o godz. 12:45 i 13:30 na małą salę gimnastyczną.

Stypendia dla młodzieży wiejskiej

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2016/2017.
Warunki przyznawania stypendium są następujące:

 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć 75% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 1016,77 zł,
 • średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2015/2016 powinna wynosić co najmniej 4,2,
 • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia- w tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.
  Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
  Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia” nie później niż do 5 września 2016
  Dokumentację możecie złożyć także w sekretariacie naszego liceum do 1 września 2016 (zostanie sprawdzona i przekazana do Funduszu Stypendialnego).
  W załączeniu : dokumenty do pobrania i wypełnienia przez wnioskodawcę.

Stypendia dla uzdolnionych!

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowana II edycja projektu Samorządu Województwa  Mazowieckiego skierowana do uzdolnionej młodzieży.

W ramach projektu planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich.

Kwota stypendium dla jednego stypendysty wyniesie nie mniej niż 3800 zł i może być wydatkowana wyłącznie na cele edukacyjne, poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów zamieszczony  na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Edukacja i sport” (stypendia dla uczniów – dokumenty II edycji projektu) – zapoznajcie się z wymienionym  materiałem.

Rejestracja wniosków oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwać od 13 do 30 czerwca 2016.

Wymagania stawiane przyszłym stypendystom są wysokie, warto jednak zawalczyć o dodatkowe środki na własny rozwój i edukację. Zainteresowanym uczniom służę informacją.

Grażyna Urban – pedagog szkolny

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status