I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Stowarzyszenie Irydion

Cele Stowarzyszenia

IRYDION” Stowarzyszenie Wychowanków i Wychowawców I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie jest organizacją non-profit, powołaną w celu realizacji przedsięwzięć społecznie i gospodarczo użytecznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój oświaty, nauki, kultury, sportu itp. w regionie i kraju. Stowarzyszenie prowadzi zarówno działania wspierające oświatę, w szczególności I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, jego wychowanków i wychowawców, jak i przedsięwzięcia gospodarcze, dostarczające środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, w tym: poprawa warunków lokalowych szkoły, wspieranie rozwoju intelektualnego młodzieży, wspieranie działalności kulturalnej i sportowej, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na wymianę grup młodzieży, wszechstronna pomoc w dalszej karierze absolwentów liceum, wspieranie rozwoju zawodowego kadry, opieka nad emerytowanymi wychowawcami, organizowanie spotkań i kontaktów między wychowankami, działania na rzecz szeroko pojmowanej oświaty i kultury oraz integrowanie społeczności lokalnych.
Wszystkich zainteresowanych współpracą proszę o kontakt poprzez e-mail: stowarzyszenie.irydion@gmail.com, (osoba do kontaktu – Tomasz Kijewski), bądź przez sekretariat Szkoły.  Statut stowarzyszenia jest dostępny na stronie internetowej Szkoły.