Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

w roku szkolnym 2016/2017

  Przewodniczący          –       p. Adam Krzemiński               I hp

Wiceprzewodniczący  –         p. Mirosław Płocharski          I mia

Członek                       –           p. Olga Zmudczyńska-Pabich I mia

Członek                       –           p. Beata Nicgorska                 I mg

Członek                       –           p. Katarzyna Szymańska         I mib

Członek                       –           p. Joanna Adamska                I bm

 

Skład przedstawicieli poszczególnych klas:

I hd                  –           p. Piotr Potocki-Rak

I ba                  –           p. Grzegorz Kobyłecki

II hp                 –           p. Piotr Kierzkowski

II hd                 –           p. Leopols Sułkowski-Kornaus

II ba                 –           p. Agnieszka Mikołajczak

II bma              –           p. Wioletta Wodzyńska

II bmb              –           p. Mariola Szczepankowska

II mia               –           p. Edyta Wiśniewska

II mib               –           p. Anna Antczak

II mg               –           p. Ewa Wiśniewska

III hp                –           p. Urszula Kurek

III hd                –           p. Marta Długokęcka

III ba                –           p. Zofia Usiądek

III bma            –           p. Wioletta Świniarska

III bmb            –           p. Marzena Chodkowska

III mia             –           p. Mateusz Stępniewski

III mib             –           p. Zbigniew Kołakowski

III mg              –           p. Edyta Pawelczyk

III sg                –           p. Bożena Bukowska