I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Rekrutacja 2020 – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

KOMUNIKAT

Zgodnie z wymogami prawa oświatowego publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do wybranych oddziałów jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Potwierdzenie polega na złożeniu oryginałów świadectw i zaświadczeń.

Prosimy, aby to zrobić do poniedziałku (17 sierpnia) do godziny 11.00.  Dziękujemy!

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani z drugiej, trzeciej lub kolejnej preferencji, mogą składać w sekretariacie podania o zmianę profilu – po uprzednim potwierdzeniu woli nauki w szkole.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani, mogą składać w sekretariacie podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

Wszystkie podania będą rozpatrywane w poniedziałek między godziną 11.00 a 12.00. Prosimy o  utrzymywanie kontaktu ze szkołą zwłaszcza tych uczniów, których wyniki sytuują się tuż poniżej progów przyjęcia.

Wyniki kwalifikacyjnego etapu rekrutacji:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów: pobierz.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły: pobierz.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych: pobierz.

Ruszyła rekrutacja 2020!

KOMUNIKAT

Ruszyła rekrutacja elektroniczna do Krasiniaka! Zapraszamy od 15 czerwca 2020 od godziny 08.00  do 10 lipca 2020 do godz. 15.00 do wypełnienia i składania wniosków.

System rekrutacji przeprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku: https://ciechanow.edu.com.pl/kandydat/app/

Nie wahaj się! Twórz z nami historię Krasiniaka!

2020-06-16_092509

 

 

Liga zadaniowa – języki obce. Wyniki

Język angielski:

I miejsce

Maria Długozima – SP STO w Ciechanowie

Luiza Nadarzyńska – SP STO w Ciechanowie

Natalia Rzeczkowska – SP nr 5 w Ciechanowie

Maja Szafrańska – SP nr 7 w Ciechanowie

 

II miejsce

Wiktoria Lamek – SP nr 5 w Ciechanowie

Julia Purzycka – SP nr 5 w Ciechanowie

Julia Wilkowska – SP nr 5 w Ciechanowie

Zuzanna Maria Polak – SP nr 5 w Ciechanowie

Jakub Tyczyński – SP nr 7 w Ciechanowie

Alicja Bastkowska – SP nr 7 w Ciechanowie

Amelia Tańska – SP nr 7 w Ciechanowie

Anna Stawińska – SP nr 7 w Ciechanowie

Olga Kosewska – SP nr 7 w Ciechanowie

Jakub Sosnowski – SP w Kraszewie

Agata Kowalska – SP w Opinogórze

 

III miejsce

Bartosz Grabowski – SP nr 7 w Ciechanowie

Bartosz Kuskowski – SP nr 7 w Ciechanowie

Kacper Matusiak – SP nr 7 w Ciechanowie

Karol Dziąba – SP nr 7 w Ciechanowie

Maja Susek – SP nr 7 w Ciechanowie

Zuzanna Delura – SP w Kraszewie

Katarzyna Oględzka – SP w Regiminie

 

Język niemiecki:

I miejsce

Julia Kacpura – SP nr 5 w Ciechanowie

Karolina Uliczna – SP nr 5 w Ciechanowie

 

Gratulujemy!

Liga zadaniowa – przedmioty ścisłe

Wyniki:

I miejsce
Renata Szarlak- SP w Opinogórze
Mateusz Kacprzak- SP w Sońsku
Mateusz Kreft- SP nr 5

II miejsce
Gabriel Staszewski- SP nr 4 w Ciechanowie
Kacper Szymański- SP STO

III miejsce
Natalia Dobrzyniecka – SP nr 4 w Ciechanowie
Adam Tobolski – SP w Ojrzeniu

Informację MEN dotycząca rekrutacji

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na duże znaczenie tej kwestii dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców przekazujemy do konsultacji projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Do wiadomości dołączamy projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach. Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status