I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Projekt klasy I mia „Szukamy ku pamięci”

str

Za nami kolejna rocznica odzyskania niepodległości. Klasa 1 mia z wychowawcą Panem Mariuszem Długoszewskim postanowiła uczcić to najważniejsze dla Polaków święto i rozpoczęła projekt „Szukamy ku pamięci”. W ramach projektu pragniemy stworzyć przewodnik-plan w którym znajdą się informacje o miejscu spoczynku naszych nauczycieli i uczniów, gimnazjum (później liceum). W przewodniku znajdzie się mapka z zaznaczonym grobem lub informacja, gdzie można taki grób znaleźć, jego zdjęcie, nota biograficzna, co dana osoba miała wspólnego z naszą szkołą. Przewodnik będzie dostępny w Internecie i w szkolnej bibliotece. Przez 4 lata będziemy uzupełniać wpisy. Na początku udaliśmy się na teren cmentarza parafialnego przy ulicy Płońskiej. Znaleźliśmy kilkanaście grobów, a 7 z nich to groby osób które walczyły bezpośrednio za wolność naszej ojczyzny.

 1. Czesław Słoński, nauczyciel geografii, jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wraz z dwiema najstarszymi klasami uczniów.
 2. Adam Grabowski, nauczyciel j. angielskiego, uczestnik wojny z 1920r. służył w I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na Mokotowie.
 3. Julia Kratowska, nauczycielka j. obcych, senator z 1935r., przed I wojną światową prowadziła działalność oświatową za co została aresztowana i zesłana w głąb Rosji, w 1920r. pracowała w szpitalu wojskowym.
 4. Helena Karaszewska, nauczycielka historii, należała do AK, prowadziła tajne nauczanie.
 5. Witold Dulski, nauczyciel łaciny, żołnierz, uczestnik dwóch wojen światowych oraz wojny z 1920r.
 6. Ryszard Ostoja Chrostowski – uczeń, żołnierz w 1939r. i powstaniec warszawski w którym poległ, na cmentarzu znajduje się epitafium symboliczne.
 7. Tadeusz Bielecki – uczeń, powstaniec warszawski w którym zginął, epitafium symboliczne.

Zapaliliśmy również znicze w miejscach, gdzie upamiętnieni zostali nasi nauczyciele i uczniowie, Ci którzy nie mają grobów. Artur Kobyłecki, nauczyciel biologii, zginął w obozie koncentracyjnym Gusen, Egon Zawacki, nauczyciel j. niemieckiego, zginął w obozie koncentracyjnym Oświęcim (tablica na murach ZNP przy ulicy Orylskiej), Mieczysław Kurzypiński i Modest Lipowski, zginęli w 1920r. w bitwie pod Oranami (pomnik na placu Kościuszki). W poszukiwaniach bardzo pomocne okazały się opracowania Pana Edwarda Lewandowskiego. Serdeczne podziękowania dla Pani Izabeli Nadratowskiej, za inspirację i znicze z logo Krasiniaka.

Kompetencje kluczowe droga do sukcesu

pppro

Projekt „Kompetencje kluczowe droga do sukcesu” realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2021 r. Obejmie 240 uczniów. Bliższe informacje i zapisy u Waszych nauczycieli matematyki i języka angielskiego.
Projekt zakłada:

 • zajęcia wyrównawcze (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia)
 • kółka zainteresowań (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia)
 • warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia
 • studia podyplomowe dla 4 nauczycieli
 • wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna, informatyczna)
 • zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych

Wartość projektu ogółem wynosi 996.575 zł

Tydzień kodowania

code

W roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące dołączyło do społeczności kodowania na portalu codeweek.eu.  Tydzień kodowania rozpoczyna się 5 października 2019 roku. W tej edycji będą uczestniczyć uczniowie klas
pierwszych o profilu matematyczno – informatycznym: absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Celem przystąpienia do projektu jest zainspirowanie do nauki algorytmiki i kodowania a poprzez rozwijanie
myślenia logicznego chcemy poszukiwać i odkrywać talenty oraz zdolności naszych uczniów. Koordynatorami będą profesorowie I LO: Mariusz Długoszewski i Stanisław Szulc.

IV OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Interesujesz się filmem oraz mediami i komunikacją społeczną? Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Poza chwałą i niezbywalnym tytułem Olimpijczyka na laureatów czekają indeksy prestiżowych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego (kulturoznawstwo), UAM w Poznaniu (filmoznawstwo i kultura mediów), UMK w Toruniu (wszystkie kierunki z wyłączeniem kierunków artystycznych i psychologii), UKSW (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) czy Uniwersytetu Łódzkiego, który może poszczycić się najdłuższą tradycją studiów filmoznawczych w Polsce. Nagrodę specjalną przygotowała Warszawska Szkoła Filmowa – roczne stypendium na naukę na dowolnej specjalności na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim. Szczegóły na stronie www.fn.org.pl. Zgłoszenia u p. Roberta Widackiego.

XLIV OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLIV edycji Olimpiady Artystycznej. Olimpiada obejmuje dwie niezależne od siebie sekcje – historii muzyki i historii sztuki. Interesujesz się jedną z tych dziedzin? Czekamy na Ciebie…Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki – uczestników sekcji historii muzyki, z historii sztuki – uczestników sekcji historii sztuki. Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej mogą ubiegać się o przyjęcie bez egzaminu na studia wyższe w zakresie m.in.: historii sztuki, wychowania plastycznego (sekcja historii sztuki), muzykologii, wychowania muzycznego (sekcja historii muzyki), kulturoznawstwa, teatrologii, edukacji artystycznej oraz filologii polskiej, dziennikarstwa, europeistyki, politologii, archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej informacji na stronie www.olimpiada-artystyczna.pl. Zgłoszenia u p. Roberta Widackiego.

Pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

wordLOGO15

Rusza pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatorami oraz partnerami tego projektu są: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie Pan Cezary Chodkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Pani Marzena Zmysłowska.
Założeniem projektu jest realizowanie misji poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez kształtowanie prawidłowych postaw, znajomość i poszanowanie przepisów ruchu drogowego
a przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne w szkołach średnich to innowacyjny projekt w skali całego kraju. W specjalnie dostosowanej pracowni BRD w ciechanowskim liceum uczniowie – przyszli kierowcy – w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych realizować będą program z zakresu świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym i związanych z tym zagrożeń oraz umiejętności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nowoczesny sprzęt multimedialny, specjalistyczne oprogramowanie oraz starannie dobrani, doświadczeni specjaliści prowadzący warsztaty dają gwarancję realizacji założonych celów. (więcej…)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status