I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Informację MEN dotycząca rekrutacji

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na duże znaczenie tej kwestii dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców przekazujemy do konsultacji projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Do wiadomości dołączamy projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach. Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Liga Zadaniowa – sekcja humanistyczna. Wyniki

Romantyczne inspiracje

I miejsce: Emilia Kowalkowska – SP nr 6,  Kacper Wojtas – STO, Izabela Błaszkiewicz – SP w Regiminie

II miejsce: Renata Szarlak – SP w Opinogórze Górnej

III miejsce: Wiktoria Dziubińska – SP nr 5, Agata Kowalska – SP w Opinogórze Górnej

Wyniki kolejnych sekcji – niebawem!

LIGA ZADANIOWA- SEKCJA PRZYRODNICZA

Wyniki:
I miejsce– Ada Bednarczyk, Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie

II miejsce– Nicola Błaszkowska, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie

III miejsce– Mariusz Mieszkowski, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ciechanowie

III miejsce– Renata Szarlak, Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej

Liga Zadaniowa – sekcja społeczno-historyczna

Wyniki:

I miejsce – Ada Bednarczyk (SP STO w Ciechanowie)
I miejsce – Renata Szarlak (SP w Opinogórze Górnej)
II miejsce – Wiktoria Lipińska (SP nr 7 w Ciechanowie)
III miejsce – Szymon Cienkowski (SP w Opinogórze Górnej)
III miejsce – Anastazja Jackowska (SP w Opinogórze Górnej)

Dyplomy zostaną dostarczone do szkół w najbliższym możliwym terminie.

Gratulujemy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status