I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

XLII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLII edycji Olimpiady Artystycznej. Olimpiada obejmuje dwie niezależne od siebie sekcje – historii muzyki i historii sztuki. Interesujesz się jedną z tych dziedzin? Czekamy na Ciebie…
Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki – uczestników sekcji historii muzyki, z historii sztuki – uczestników sekcji historii sztuki. Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej mogą ubiegać się o przyjęcie bez egzaminu na studia wyższe w zakresie m.in.: historii sztuki, wychowania plastycznego (sekcja historii sztuki), muzykologii, wychowania muzycznego (sekcja historii muzyki), kulturoznawstwa, teatrologii, edukacji artystycznej oraz filologii polskiej, dziennikarstwa, europeistyki, politologii, archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej informacji na stronie www.olimpiada-artystyczna.pl.

II OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Interesujesz się filmem oraz mediami i komunikacją społeczną? Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Poza chwałą i niezbywalnym tytułem Olimpijczyka na laureatów czekają indeksy prestiżowych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego (kulturoznawstwo), UAM w Poznaniu (filmoznawstwo i kultura mediów), UMK w Toruniu (wszystkie kierunki z wyłączeniem kierunków artystycznych i psychologii), UKSW (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) czy Uniwersytetu Łódzkiego, który może poszczycić się najdłuższą tradycją studiów filmoznawczych w Polsce. Nagrodę specjalną przygotowała Warszawska Szkoła Filmowa – roczne stypendium na naukę na dowolnej specjalności na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim. Szczegóły na stronie www.fn.org.pl.

Zapisy na w/w olimpiady u p. Roberta Widackiego

Matura na 100%

20170922_065717

Nasz tegoroczny absolwent Michał Chojnowski znalazł się w grupie 25 najlepszych maturzystów spośród 258030 zdających egzamin i został laureatem IV edycji ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent” organizowanego przez Fundację „Zawsze Warto” i Centralną Komisję Egzaminacyjną. W uroczystości, która odbyła się 21.09.2017 w Warszawie, wzięli udział rodzice Michała i jego wychowawczyni Pani Halina Borkowska. Tak wybitne osiągnięcia to powód do dumy i wielkiej satysfakcji. Gratulujemy! Fotogaleria…

„Fotograficzne obserwacje przyrody” – wystawa prac Edyty Makowskiej.

21587158_1766988573329995_5831284330812993077_o

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie można oglądać wystawę „Fotograficzne obserwacje przyrody” autorstwa naszej uczennicy Edyty Makowskiej (I ha). Zdjęcia na wystawę powstawały przez trzy miesiące.
Obejrzeć można ciekawe zdjęcia przyrody: fotografię makro, ptaków i krajobrazów Ciechanowa. Edyta fotografią interesuje się od dziecka, ale fotografować zaczęła dopiero półtora roku temu. Fotografia nie jest jedyną pasją Edyty. Od 5 lat gra w orkiestrze OSP Ciechanów na saksofonie. Ponadto interesuje się literaturą, historią muzyki i technologią. Uwielbia czytać książki i słuchać muzyki. Jej wielkim marzeniem jest w przyszłości znalezienie ciekawej pracy związanej z fotografią i kupienie jeszcze lepszego sprzętu fotograficznego.

Gratulujemy i zapraszamy do oglądania!

Czy żywność na polskich stołach jest bezpieczna dla naszego zdrowia i życia?

Bezpieczeństwo żywności

W dobiegającym już końca roku szkolnym 2016/2017 uczennica naszej szkoły Olga Zawadzka z klasy 1BA została stypendystką „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W ramach niego przeprowadziła projekt edukacyjny pt. „Czy żywność na polskich stołach jest bezpieczna dla naszego zdrowia i życia?”. Jego celem było stwierdzenie, czy żywność, którą kupujemy codziennie w sklepach w regionie i kraju jest bezpieczna dla naszego zdrowia, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Więcej informacji odnośnie projektu można znaleźć tutaj.

STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ!

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej w roku szkolnym 2017/2018 będzie fundatorem stypendiów dla młodzieży wiejskiej. Warunki przyznania stypendium są następujące:

  • miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75% najniższego wynagrodzenia brutto ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań t. 75%x2000= 1500 zł,
  • średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku szkolnego 2016/2017 powinna wynosić co najmniej 4,2,
  • stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej,
  • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać potwierdzenie wychowawcy o zamieszczonych we wniosku danych.

Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć na adres: Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia”

Termin składania wniosków o stypendia na powyższy adres ustalono „ nie później niż 10 września 2016”.

W załączeniu dokumenty do uzupełnienia: