I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Uwaga maturzyści !!!

Fundacja im. S. Batorego oferuje tegorocznym maturzystom możliwość skorzystania z pomocy funduszy stypendialnych w roku akademickim 2016/2017. Przeznaczone są one na wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne młodych i zdolnych, ale niezamożnych osób.
Są to następujące fundusze:

 • Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko,
 • Fundusz „ Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka
 • Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.

Szczegółowe informacje (zasady ubiegania się o stypendium, formularze wniosków i terminy aplikowania) znajdziecie na stronie www.batory.org.pl w zakładce Fundusze Powierzone.

Pedagog szkolny- G. Urban.

Rozśpiewany KRASINIAK znów górą!

16 maja br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej ENGLISH SONG’ 2016. W konkursie wzięło udział ok.100 wykonawców. Wszystkie nagrody w kategorii szkoły średnie ponownie zdobyli uczniowie Krasiniaka:

 • I miejsce – Szymon Pogorzelski (I hd)
 • II miejsce – Małgorzata Zalewska (II hp)
 • III miejsce – Iwona Abramczyk (I hp)
 • wyróżnienie – Jakub Traczyk (II hd)

GRATULUJEMY!

XX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej

W dniu 24 kwietnia 2016 r. nasi uczniowie – Zuzanna Czarnomska (1ba), Kinga Romanowska (2hd) i Grzegorz Żbikowski (1ba) wzięli udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej który odbył się w Płocku (etap diecezjalny). Nasze uczennice zdobyły wyróżnienie, Z. Czarnomska zajęła 5 miejsce w diecezji, natomiast K. Romanowska była 6. Opiekunem uczniów była Pani Agnieszka Boniakowska, nauczycielka religii. Serdecznie gratulujemy.

Ruszyła rekrutacja elektroniczna do Krasiniaka!

rekrutacja2016

Rejestracja (zakładanie kont) w systemie elektronicznej rekrutacji przez gimnazjalistów, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum

od dnia 25 kwietnia 2016 roku od godz. 09:00
do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 16:00

na STRONIE INTERNETOWEJ SYSTEMU pod adresem: www.ciechanow.edu.com.pl

Szczegółowy „Harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji na rok szkolny 2016/2017”: pobierz.
Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły oraz układa listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego (dowolna liczba oddziałów).

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, po przyjęciu do wybranej przez siebie szkoły musi uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

W systemie elektronicznym znajduje się szczegółowa oferta szkół, w której przedstawiono:
– liczbę oraz rodzaj nowo tworzonych oddziałów w poszczególnych szkołach
– ewentualne wymagania dotyczące minimalnej oraz maksymalnej ilości punktów
decydujących o zakwalifikowaniu się do danego oddziału
– ilość miejsc w danym oddziale
– informację o charakterystyce danego oddziału, przedmiotach nauczanych
programem rozszerzonym, itp. (więcej…)

XXIII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

IMG_0525

28 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się XXIII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Wszystkie nagrody w kategorii szkoły średnie zdobyli uczniowie Krasiniaka:

 • I miejsce – Szymon Pogorzelski (I hd)
 • II miejsce – Małgorzata Zalewska (II hp)
 • III miejsce – Iwona Abramczyk (I hp)
 • wyróżnienie – Kinga Kisiel (I bmb)
 • wyróżnienie – Jakub Traczyk (II hd)

GRATULUJEMY!

Szkoła z Klasą 2.0

ekspercka

Jesienią ubiegłego roku nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0. Program działa nieprzerwanie od 2002r. Informacje o programie można znaleźć na stronie http://www.szkolazklasa20.pl/o-programie/
Przez cały rok szkolny nauczyciele z uczniami realizują różne zadania. Opis części zrealizowanych zadań znajduje się na szkolnym blogu https://blogiceo.nq.pl/krasiniak/
Chcielibyśmy poinformować, iż nasza szkoła dzięki realizacji ciekawych pomysłów i dobrych praktyk uzyskała tytuł Szkoła ekspercka.
W programie udział biorą Pani Dyrektor M. Zmysłowska (również jako nauczyciel), A. Boniakowska – nauczycielka religii, H. Borkowska – nauczycielka j. niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości, J. Piech – nauczyciel geografii, M. Długoszewski – koordynator w projekcie oraz jako blogerka – Julia Szcześniak z 2 hp. Serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy również zaangażowali się w działania Szkoły z Klasą 2.0. Finał akcji w czerwcu na Szkolnym Festiwalu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status