I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Trzeba wszystko zapamiętać…

W przededniu XIV Zjazdu Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z Jerzym Hieronimem Olszewskim. Człowiek legenda, urodził się w 1919 roku, rówieśnik Kolumbów (mógłby przyjaźnić się z Baczyńskim, Gajcym, Różewiczem, Miłosz byłby dla niego niewiele starszym kolegą), maturę zdał w Krasiniaku w roku 1938. Jego prywatna młodzieńcza historia splotła się z pogrzebem marszałka Piłsudskiego…
Nie mamy informacji o starszym absolwencie, więc Jemu przyznajemy miano naszego nestora. W rozmowie Pan Jerzy powraca do lat szkolnych – do przedwojennego Krasiniaka. Wsłuchajmy się w żywą historię.

POLISH YOUR ENGLISH

polish

W roku szkolnym 2015/2016 Paweł Michalski, uczeń klasy I HP, został stypendystą ,,Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, w ramach którego realizował projekt dotyczący wzajemnego wpływu języka angielskiego na polszczyznę. Efektem tej pracy jest prezentacja pt. ,,Polish your English„. Paweł przedstawił w niej korzyści i zagrożenia płynące z używania anglicyzmów, porównał zwyczaje językowe użytkowników języka angielskiego i polszczyzny oraz wyjaśnił, na czym polegają najczęściej popełniane błędy językowe wśród Polaków i osób posługujących się angielszczyzną.

Kolejny sukces naszych wokalistek

W dniach 17 – 18 czerwca w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Urszuli Rzeczkowskiej. Pochodząca z Sońska Urszula Rzeczkowska była kompozytorką takich przebojów jak: „Orkiestry dęte”, „Cała sala śpiewa z nami”, „Na deptaku w Ciechocinku”, a śpiewali je m. in. Jerzy Połomski, Halina Kunicka, Danuta Rinn. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Joanna Rawik i Jerzy Połomski oraz Poseł na Sejm RP – Robert Kołakowski.  I nagrodę w kategorii szkoły średnie otrzymała Kinga Kisiel (I bmb), wyróżnienie – Małgosia Zalewska (II hp). Innych nagród w tej kategorii nie przyznano. GRATULUJEMY!!!

DSC_0470 (Kopiowanie) DSC_0457 (Kopiowanie)

V Rajd Szlakiem Krasińskich – za nami!

Długie przygotowania, oczekiwanie, wreszcie – realizacja! Dobra tradycja rajdów rowerowych w Krasiniaku ma już swoje pięciolecie, a to przecież nie koniec!

 

Spotkanie z Aleksandrem Betą

judo

W najbliższy poniedziałek naszą szkołę odwiedzi Aleksander Beta, reprezentant Polski w judo i brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Europy 2016 w tej dyscyplinie. W czasie dwóch spotkań opowie o swoim życiu, które ukształtowały sport i wiara. Zapraszamy na spotkania z panem Aleksandrem o godz. 12:45 i 13:30 na małą salę gimnastyczną.

Stypendia dla młodzieży wiejskiej

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2016/2017.
Warunki przyznawania stypendium są następujące:

 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć 75% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 1016,77 zł,
 • średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2015/2016 powinna wynosić co najmniej 4,2,
 • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia- w tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.
  Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
  Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia” nie później niż do 5 września 2016
  Dokumentację możecie złożyć także w sekretariacie naszego liceum do 1 września 2016 (zostanie sprawdzona i przekazana do Funduszu Stypendialnego).
  W załączeniu : dokumenty do pobrania i wypełnienia przez wnioskodawcę.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status