Osiągnięcia

Osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych

Rok szkolny 2016-2017
 • Jakub Ropelewski – Finalista LXIII Olimpiady Chemicznej uczeń Pani Profesor Ewy Drzewieckiej
 • Monika Judyta Tarnowska – Finalistka XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Zuzanna Czarnomska – Finalistka XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pani Profesor Agnieszki Boniakowskiej
 • Paweł Michalski – Finalista XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczeń Pani Profesor Izy Szymańskiej
 • Isabella Karpińska – Finalistka XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
Rok szkolny 2015-2016
 • Michał Chojnowski – Finalista  LXVII Olimpiady Matematycznej uczeń Pani Profesor Ewy Chodubskiej
 • Adam Goliasz – Laureat XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Konrad Antczak – Laureat XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Natalia Milewska – Finalistka XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Grażyny Czarneckiej
Rok szkolny 2014-2015
 • Maciej Piotr Bugajewski – Finalista XLIV Olimpiady Biologicznej uczeń Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Jakub Trojanowski – Finalista XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
Rok szkolny 2013-2014
 • Patrycja Kinga Sarnowska – Finalistka XL Olimpiady Geograficznej uczennica Pana Profesora Marka Kunkla
 • Michał Kołakowski – Finalista XL Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczeń Pana Profesora Andrzeja Kamińskiego
 • Anna Olbryś – Finalistka XVIII Olimpiady wiedzy o Żywieniu i Żywności uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Aneta Kierzkowska – Finalistka XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pana Profesora Łukasz Gąsiorowskiego
 • Monika Goszczycka – Finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego
Rok szkolny 2012-2013
 • Jakub Szeluga – laureat XXIX Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Piotr Jarosz – finalista XX Olimpiady Informatycznej uczeń Pana Profesora Mariusza Długoszewskiego
Rok szkolny 2011-2012
 • Bartosz Czajkowski – laureat XXXVIII Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Mariusz Tyszkiewicz – laureat XLI Olimpiady Biologicznej uczeń Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Marek Bardoński – finalista XIX Olimpiady Informatycznej uczeń Pana Profesora Stanisława Szulca
 • Piotr Jarosz – finalista XIX Olimpiady Informatycznej uczeń Pana Profesora Mariusza Długoszewskiego
Rok szkolny 2010-2011
 • Mariusz Tyszkiewicz – finalista XL Olimpiady Biologicznej uczeń Pani Profesor Aliny Suwińskiej
 • Katarzyna Goździewska – finalistka XXXVII Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Violetty Kamińskiej
 • Agnieszka Milewska – finalistka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
Rok szkolny 2009-2010
 • Konrad Kamiński – laureat XXXV Olimpiady Historycznej uczeń Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Sylwia Klimkowska – finalistka XX Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica Pana Profesora Łukasza Gąsiorowskiego
 • Monika Oczkowska – finalistka XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 • Grzegorz Spłocharski – finalista XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń Pani Profesor Anny Surmionek
 • Joanna Żelazińska – finalistka XXXIV Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki uczennica Pana Profesora Roberta Widackiego
Rok szkolny 2008-2009
 • Katarzyna Felińska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Ireny Herman
 • Monika Oczkowska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Magdaleny Kołakowskiej
 • Konrad Kamiński – laureat Olimpiady Historycznej uczeń Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Sylwia Klimkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jarosława Macieja Jastrzębskiego
Rok szkolny 2007-2008
 • Jowita Rutkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jarosława Macieja Jastrzębskiego
 • Magdalena Nałęcz – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pani Profesor Marzanny Zmysłowskiej
 • Ada Jaśkowiec – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Marka Rutkowskiego
 • Małgorzata Starzyk – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego
 • Anna Barbucha – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennica Pani Profesor Aliny Suwińskiej
Rok szkolny 2006-2007
 • Joanna Skotnicka – finalistka XVII Olimpiady Teologii Katolickiej uczennica ks. Jarosława Macieja Jastrzębskiego
 • Łukasz Jędrychowski – finalista XXXIII Olimpiady Geograficznej uczeń Pani Profesor Aliny Jaszczak
Rok szkolny 2005-2006
 • Tomasz Kosmowski – finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń Pani Profesor Anny Surmionek
 • Magdalena Zmysłowska – finalistka XXXII Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Magdalena Zmysłowska – finalistka XLVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uczennica Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Magdalena Załęska – laureatka XXXII Olimpiady Historycznej uczennica Pana Profesora Zbigniewa Majewskiego
 • Mariusz Lewandowski – finalista Olimpiady Artystycznej uczeń Pana Profesora Roberta Widackiego
Rok szkolny 2004-2005
 • Mariusz Domagalski – finalista XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczeń Pani Profesor Anny Surmionek
 • Magdalena Zmysłowska – finalistka XXXI Olimpiady Historycznej uczennica Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Piotr Żywiecki – finalista XXXI Olimpiady Historycznej uczeń Pani Profesor Anny Kamińskiej
 • Olga Kołakowska – finalistka XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczennica Pana Profesora Mariusza Stawickiego