Losy absolwentów

Badanie losów absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali egzamin maturalny. Monitorowanie Losów Absolwentów umożliwia nam poznanie dalszej kariery edukacyjno – zawodowej młodzieży kończącej naukę. Pozyskujemy i wykorzystujemy informacje o losach absolwentów do opracowania zestawień statystycznych, które pozwalają na stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w liceum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów oraz stwarzają warunki dla określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów. Opracowane wyniki pomagają nam przy uzupełnianiu oferty edukacyjnej, a przyszłym uczniom przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia w naszej szkole.
Wyniki badań z roku szkolnego 2016/2017

Wyniki badań z roku szkolnego 2012/2013
Wyniki badań z roku szkolnego 2013/2014
Wyniki badań z roku szkolnego 2014/2015
Wyniki badań z roku szkolnego 2015/2016
Wyniki badań z roku szkolnego 2016/2017
Wyniki badań z roku szkolnego 2017/2018