I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Dokumenty

Dokumenty do pobrania ze strony I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie.
STATUT I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
KONCEPCJA PRACY I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
REGULAMIN RADY RODZICÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
DRUKI SZKOLNE ( DUPLIKATY, WNIOSKI)
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE