I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

logo3w

Interesujesz się sprawami związanymi z obronnością Polski? Jeżeli hasła – terroryzm, zagrożenia naturalne, wybrane elementy prawa humanitarnego nie są Tobie obce, zachęcamy do wzięcia udział w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiada ma charakter trzyetapowy. Pierwszy szkolny – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych tematów.

  1. Obywatel w służbie ojczyzny
  2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski
  3. Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego
  4. Społeczeństwo obywatelskie a bezpieczeństwo wspólnot lokalnych
  5. Dziedzictwo kulturowe w tworzeniu tożsamości narodowej RP

Prace wykonujemy indywidualnie. Może to być esej, film, fotoreportaż lub fotokast.

Na etapie okręgowym i centralnym rozwiązujemy test.

Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 36 uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki. Nagrodą główną są indeksy na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi na tych uczelniach zasadami. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe. Więcej informacji na stronie www.owobio.edu.pl

Zgłoszenia przyjmują Pani Małgorzata Konieckiewicz lub Pan Mariusz Długoszewski do dnia 20 października 2016r.

XLI Olimpiada Artystyczna

pl_oalogo

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLI edycji Olimpiady Artystycznej. Pasjonuje Cię świat muzyki i sztuki? Fascynują Cię kompozycje Beethovena albo abstrakcje Pollocka? W takim razie to konkurs dla Ciebie!
Olimpiada Artystyczna obejmuje dwie niezależne od siebie sekcje – historii muzyki i historii sztuki. Interesujesz się jedną z tych dziedzin? Czekamy na Ciebie…
Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki – uczestników sekcji historii muzyki, z historii sztuki – uczestników sekcji historii sztuki. Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej mogą ubiegać się o przyjęcie bez egzaminu na studia wyższe w zakresie m.in.: historii sztuki, wychowania plastycznego (sekcja historii sztuki), muzykologii, wychowania muzycznego (sekcja historii muzyki), kulturoznawstwa, teatrologii, edukacji artystycznej oraz filologii polskiej, dziennikarstwa, europeistyki, politologii, archeologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Informacje i zgłoszenia do końca września u p. Roberta Widackiego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1wrzesnia

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016 roku o godz. 9:00 na boisku szkolnym (w razie niepogody na sali gimnastycznej). Proboszcz Parafii Św. Piotra Apostoła zaprasza przedtem na Mszę Świętą o godz. 8:00.

Rekrutacja 2016 – komunikat

b1

Przypominamy kandydatom do Krasiniaka, że termin potwierdzania woli nauki w naszym liceum upływa 29 lipca (piątek) o godz. 12.00. Ostatnie wolne miejsca czekają na wypełnienie. O kontakt prosimy także tych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na tym etapie naboru, ale wciąż zainteresowani są naszą ofertą. Prosimy o kontakt z wicedyrektorem Mariuszem Stawickim – do czwartku, do godz.. 14.00.
Zapraszamy!

Wymiana polsko – niemiecka

Print

Wymiana polsko – niemiecka odbyła się pomiędzy młodzieżą uczącą się w I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie a Alexander – von – Humboldt – Schule Europa Schule (Zespół Szkół w skład wchodzą Gymasium, Realschule i Hauptschule i którego chodzi ok. 1000 uczniów z 42 narodowości) z Viernheim. 23 – osobowa grupa uczniów z Krasiniaka wraz z opiekunami anglistką Izabelą Nadratowską i germanistką Haliną Borkowską spędziła tydzień (28.05–05.06.2016) w leżącym 1200 km od Ciechanowa miasteczku Viernheim (Hesja) a następnie po tygodniu przerwy do Ciechanowa przybyli goście z Niemiec.

Przedstawiciele Polski i Niemiec nawiązali ze sobą pierwsze kontakty w 2012r. podczas obchodów 20-lecia współpracy miast partnerskich: Ciechanowa i Haldensleben. Następnie zespół muzyczny Krach Band z ciechanowskiego ogólniaka brał udział w organizowanym w Viernheim przeglądzie zespołów muzycznych. I to właśnie wtedy opiekująca się zespołem germanistka Pani Halina Borkowska wraz z niemieckim nauczycielem Michaelem Quirmbachem rozpoczęli planowanie współpracy.
Po blisko trzech latach udało się zorganizować to przedsięwzięcie. Podczas pobytu w Niemczech polscy uczniowie mieszkali u niemieckich rodzin, gdzie mogli szkolić swoje umiejętności językowe oraz poznać kulturę i obyczaje niemieckie. Brali udział w lekcjach w niemieckiej szkole, realizowali projekt ekologiczny i zwiedzali miasta: Heidelberg, Weinheim, Frankfurt nad Menem, Mannheim. Opiekę nad młodzieżą ze strony niemieckiej sprawowały nauczycielki: Sonja Knopf i Tamara Geiβer. W Polsce młodzież z Niemiec uczestniczyła w lekcjach z języka polskiego przygotowanych przez polonistkę Izabelę Szymańską i klasę I HP wraz z wychowawczynią Ewą Kuczyńską w ramach programu #2gether4more z okazji 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczniowie zwiedzając: Opinogórę, Warszawę, Sierpc i Toruń realizowali projekt poświęcony patronowi szkoły.
Wymiana to bardzo intensywne dwa tygodnie życia dla młodzieży, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że takie przedsięwzięcia są potrzebne, jest to możliwość szkolenia umiejętności językowych i kulturoznawczych. Ogromne podziękowania należą się całej Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej I LO oraz Radzie Rodziców za zaangażowanie i wsparcie. Fotorelacja i film z wymiany polsko – niemieckiej.