I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Rekrutacja 2020 – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

KOMUNIKAT

Zgodnie z wymogami prawa oświatowego publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do wybranych oddziałów jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Potwierdzenie polega na złożeniu oryginałów świadectw i zaświadczeń.

Prosimy, aby to zrobić do poniedziałku (17 sierpnia) do godziny 11.00.  Dziękujemy!

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani z drugiej, trzeciej lub kolejnej preferencji, mogą składać w sekretariacie podania o zmianę profilu – po uprzednim potwierdzeniu woli nauki w szkole.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani, mogą składać w sekretariacie podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

Wszystkie podania będą rozpatrywane w poniedziałek między godziną 11.00 a 12.00. Prosimy o  utrzymywanie kontaktu ze szkołą zwłaszcza tych uczniów, których wyniki sytuują się tuż poniżej progów przyjęcia.

Wyniki kwalifikacyjnego etapu rekrutacji:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów: pobierz.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły: pobierz.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych: pobierz.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status