I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Kompetencje kluczowe droga do sukcesu

pppro

Projekt „Kompetencje kluczowe droga do sukcesu” realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2021 r. Obejmie 240 uczniów. Bliższe informacje i zapisy u Waszych nauczycieli matematyki i języka angielskiego.
Projekt zakłada:

  • zajęcia wyrównawcze (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia)
  • kółka zainteresowań (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia)
  • warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia
  • studia podyplomowe dla 4 nauczycieli
  • wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna, informatyczna)
  • zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych

Wartość projektu ogółem wynosi 996.575 zł