I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Tydzień kodowania

code

W roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące dołączyło do społeczności kodowania na portalu codeweek.eu.  Tydzień kodowania rozpoczyna się 5 października 2019 roku. W tej edycji będą uczestniczyć uczniowie klas
pierwszych o profilu matematyczno – informatycznym: absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Celem przystąpienia do projektu jest zainspirowanie do nauki algorytmiki i kodowania a poprzez rozwijanie
myślenia logicznego chcemy poszukiwać i odkrywać talenty oraz zdolności naszych uczniów. Koordynatorami będą profesorowie I LO: Mariusz Długoszewski i Stanisław Szulc.