I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

wordLOGO15

Rusza pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatorami oraz partnerami tego projektu są: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie Pan Cezary Chodkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Pani Marzena Zmysłowska.
Założeniem projektu jest realizowanie misji poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez kształtowanie prawidłowych postaw, znajomość i poszanowanie przepisów ruchu drogowego
a przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne w szkołach średnich to innowacyjny projekt w skali całego kraju. W specjalnie dostosowanej pracowni BRD w ciechanowskim liceum uczniowie – przyszli kierowcy – w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych realizować będą program z zakresu świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym i związanych z tym zagrożeń oraz umiejętności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nowoczesny sprzęt multimedialny, specjalistyczne oprogramowanie oraz starannie dobrani, doświadczeni specjaliści prowadzący warsztaty dają gwarancję realizacji założonych celów.
W 2018 roku na polskich drogach w wyniku wypadków komunikacyjnych zginęło 374 młodych ludzi w wieku 18-24 lata, a 5 728 zostało rannych. Oficjalne dane zatrważają
i determinują nasze działania. Konieczne jest nieustanne dążenie, by ten trend zahamować. Właśnie takie działania podejmowane przez Samorząd Województwa wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz samorządami lokalnymi przyczyniają się do skutecznej poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.
Do udziału w pierwszej fazie projektu zaroszeni zostaną uczniowie klas drugich trzyletniego liceum ogólnokształcącego, którzy w kolejnym semestrze ukończą 18 lat i będą zainteresowani uzyskaniem uprawnień z zakresu prawa jazdy kategorii B. Warsztaty z zakresu wychowania komunikacyjnego realizowane będą w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Udział
w warsztatach będzie dobrowolny i realizowany poza godzinami lekcyjnymi. Czas realizacji I fazy projektu to jeden semestr roku szkolnego. Po tym czasie uczniowie uczestniczący w warsztatach, przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez realizatorów projektu przygotowywać się będą do egzaminu teoretycznego z zakresu prawa jazdy kategorii B. Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę leży w zakresie ucznia.
Kolejny etap realizacji projektu przewiduje wybór ośrodka szkolenia kierowców, w którym grupa uczniów realizować będzie szkolenie praktyczne z zakresu prawa jazdy kategorii B. Wybór ośrodka szkolenia kierowców odbędzie się przy udziale szkoły oraz Rady Rodziców. Możliwe jest dofinansowanie projektu przez Radę Rodziców.
Ostatnim etapem projektu jest analiza i podsumowanie założonego celu. Do diagnozy realizacji celu wykorzystamy ankiety dla uczniów, rodziców oraz instruktorów prowadzących szkolenie praktyczne. Dzięki statystykom zdawalności porównamy wyniki uczniów biorących udział w projekcie ze średnią statystyczną. Dane te posłużą nam do ewaluacji projektu.