I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

wordLOGO15

Rusza pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatorami oraz partnerami tego projektu są: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie Pan Cezary Chodkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Pani Marzena Zmysłowska.
Założeniem projektu jest realizowanie misji poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez kształtowanie prawidłowych postaw, znajomość i poszanowanie przepisów ruchu drogowego
a przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne w szkołach średnich to innowacyjny projekt w skali całego kraju. W specjalnie dostosowanej pracowni BRD w ciechanowskim liceum uczniowie – przyszli kierowcy – w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych realizować będą program z zakresu świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym i związanych z tym zagrożeń oraz umiejętności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nowoczesny sprzęt multimedialny, specjalistyczne oprogramowanie oraz starannie dobrani, doświadczeni specjaliści prowadzący warsztaty dają gwarancję realizacji założonych celów.
W 2018 roku na polskich drogach w wyniku wypadków komunikacyjnych zginęło 374 młodych ludzi w wieku 18-24 lata, a 5 728 zostało rannych. Oficjalne dane zatrważają
i determinują nasze działania. Konieczne jest nieustanne dążenie, by ten trend zahamować. Właśnie takie działania podejmowane przez Samorząd Województwa wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz samorządami lokalnymi przyczyniają się do skutecznej poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.
Do udziału w pierwszej fazie projektu zaroszeni zostaną uczniowie klas drugich trzyletniego liceum ogólnokształcącego, którzy w kolejnym semestrze ukończą 18 lat i będą zainteresowani uzyskaniem uprawnień z zakresu prawa jazdy kategorii B. Warsztaty z zakresu wychowania komunikacyjnego realizowane będą w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Udział
w warsztatach będzie dobrowolny i realizowany poza godzinami lekcyjnymi. Czas realizacji I fazy projektu to jeden semestr roku szkolnego. Po tym czasie uczniowie uczestniczący w warsztatach, przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez realizatorów projektu przygotowywać się będą do egzaminu teoretycznego z zakresu prawa jazdy kategorii B. Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę leży w zakresie ucznia.
Kolejny etap realizacji projektu przewiduje wybór ośrodka szkolenia kierowców, w którym grupa uczniów realizować będzie szkolenie praktyczne z zakresu prawa jazdy kategorii B. Wybór ośrodka szkolenia kierowców odbędzie się przy udziale szkoły oraz Rady Rodziców. Możliwe jest dofinansowanie projektu przez Radę Rodziców.
Ostatnim etapem projektu jest analiza i podsumowanie założonego celu. Do diagnozy realizacji celu wykorzystamy ankiety dla uczniów, rodziców oraz instruktorów prowadzących szkolenie praktyczne. Dzięki statystykom zdawalności porównamy wyniki uczniów biorących udział w projekcie ze średnią statystyczną. Dane te posłużą nam do ewaluacji projektu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status