I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: Listopad 2017

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018

laur

24 listopada 2017r. w Kielcach odbyło się II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, podczas którego przyznano po raz pierwszy nagrodę LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018.
W kategorii gimnazjum lub liceum znaleźliśmy się w gronie 23 szkół z całej Polski, jakie zostały nominowane do nagrody.
Podczas uroczystej gali okazało się, iż Kapituła Konkursu uhonorowała nasze liceum główną nagrodą i zdobyliśmy I miejsce w województwie mazowieckim. Łącznie w naszej kategorii zostało wyróżnionych 8 szkół.
Już sama nominacja była dla nas ogromnym sukcesem. Szkoły które przeszły przez etap eliminacji i dotarły do finału konkursu wyróżniają się nie tylko stosowaniem nowoczesnych i skutecznych form w procesie edukacji, ale również starają się, aby szkoła była miejscem przyjaznym dla ucznia, pozwalała na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, była otwarta na dokonujące się zmiany, ale jednocześnie dbała o swoją tradycję i zajmowane miejsce.
W 3 etapowym konkursie Komisja Konkursowa Kapituły Nagrody o LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji składająca się z pięciu osób o uznanym dorobku naukowym, pod przewodnictwem profesora UJK dr hab. Sławomira Kozieja, oceniła przygotowaną prezentację o szkole zgodnie z następującymi kryteriami:

  • otwartość na wykorzystywanie nowych narzędzi pracy (technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-kształcenia, edukacji mobilnej, wykorzystywanie zasobów sieci w procesie kształcenia, itp.) na wszystkich lub na większości przedmiotów szkolnej edukacji ;
  • wykorzystywanie innowacyjnych metod kształcenia (tzn. wykraczających poza przyjęte standardy, np.: alternatywne formy edukacyjne, wykorzystanie multimediów, gier, innowacyjne scenariusze, itp.);
  • stopień wykorzystywania platform e-administracyjnych, systemów zarządzania procesem edukacji;
  • wykorzystywanie e-narzędzi do kontaktu z rodzicami i uczniami;
  • innowacyjny zespół pedagogiczny (ilość nauczycieli wyróżnionych za innowacyjność w różnych konkursach i projektach w ciągu ostatnich 3 lat);
  • innowacyjny uczeń (ilość uczniów lub zespołów uczniowskich nagrodzonych za innowacyjne projekty naukowe, techniczne, edukacyjne, kulturalne lub artystyczne w ciągu ostatnich 3 lat);
  • innowacyjne rozwiązania architektoniczne lub/oraz wyposażenie (meble) dobierane ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków dla nowoczesnego otoczenia edukacyjnego;
  • zaawansowane i bogate wyposażenie w rozwiązania techniczne sprzyjające tworzeniu nowoczesnych warunków dla nauki.

Zwycięzcy podczas uroczystej gali odebrali dyplomy i statuetki. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, absolwentom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak cennej dla naszej szkoły nagrody.
Dziękujemy!!!

4