I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Wizyta Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w Krasiniaku

logo

3 października 2017 roku mury ciechanowskiego „Krasiniaka” gościły panią kurator Dorotę Skrzypek oraz pana dyrektora Jacka Zawiślińskiego. Okazją do tej wizyty był sukces nauczyciela naszego liceum – pana Stanisława Szulca, którego projekt  „Pilotażowe wdrażanie programowania w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia informatycznego” zwyciężył w mazowieckiej edycji programu MEN „Pilotaż progr4mowania”.  Projekt Stanisława Szulca znalazł się wśród 16 najlepszych w kraju, wyłonionych z ponad 1500 uczestniczących w programie. Goście złożyli serdeczne gratulacje nauczycielowi oraz dyrektor szkoły – pani Marzannie Zmysłowskiej.

Wizyta była także okazją do rozmowy o innych przedsięwzięciach realizowanych w I LO w Ciechanowie (m.in. Pilotażu szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim).

Relacja na stronie www.kuratorium.waw.pl

2017-10-04_195516