I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: Listopad 2016

Fundusz Stypendialny im. Aleksandry Bąkowskiej

f1

22 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w kameralnej i bardzo sympatycznej uroczystości wręczenia stypendiów naszym zdolnym uczniom. Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny im. Aleksandry Bąkowskiej – fundator stypendiów wspiera uczniów ze środowisk wiejskich osiągających wysokie wyniki w nauce, rozwijających swoje zainteresowania i pasje. Tegorocznymi beneficjentami Stowarzyszenia zostali:
Jakub Rykaczewski – I mia, Daniel Tyszkiewicz- II mia, Ilona Ciach-II bmb, Aleksandra Pyśk-II ba.
Uroczystość miała miejsce w gościnnym dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie.
Gratulujemy młodym-zdolnym, ich rodzicom i nauczycielom.

Dyr. M. Zmysłowska, A. Sobiech, G. Urban.

Fundusz Stypendialny im. A. Bąkowskiej funkcjonuje dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przekazują 1% na konto Stowarzyszenia, którego prezesem jest p. Joanna Iwanicka – absolwentka naszego Krasiniaka.