I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2016/2017

compensa

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych. Więcej informacji…