I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Monthly Archive: Czerwiec 2016

Spotkanie z Aleksandrem Betą

judo

W najbliższy poniedziałek naszą szkołę odwiedzi Aleksander Beta, reprezentant Polski w judo i brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Europy 2016 w tej dyscyplinie. W czasie dwóch spotkań opowie o swoim życiu, które ukształtowały sport i wiara. Zapraszamy na spotkania z panem Aleksandrem o godz. 12:45 i 13:30 na małą salę gimnastyczną.

Stypendia dla młodzieży wiejskiej

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2016/2017.
Warunki przyznawania stypendium są następujące:

 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć 75% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 1016,77 zł,
 • średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2015/2016 powinna wynosić co najmniej 4,2,
 • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia- w tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.
  Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
  Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia” nie później niż do 5 września 2016
  Dokumentację możecie złożyć także w sekretariacie naszego liceum do 1 września 2016 (zostanie sprawdzona i przekazana do Funduszu Stypendialnego).
  W załączeniu : dokumenty do pobrania i wypełnienia przez wnioskodawcę.

Stypendia dla uzdolnionych!

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowana II edycja projektu Samorządu Województwa  Mazowieckiego skierowana do uzdolnionej młodzieży.

W ramach projektu planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich.

Kwota stypendium dla jednego stypendysty wyniesie nie mniej niż 3800 zł i może być wydatkowana wyłącznie na cele edukacyjne, poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów zamieszczony  na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Edukacja i sport” (stypendia dla uczniów – dokumenty II edycji projektu) – zapoznajcie się z wymienionym  materiałem.

Rejestracja wniosków oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwać od 13 do 30 czerwca 2016.

Wymagania stawiane przyszłym stypendystom są wysokie, warto jednak zawalczyć o dodatkowe środki na własny rozwój i edukację. Zainteresowanym uczniom służę informacją.

Grażyna Urban – pedagog szkolny