I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Stypendia dla uzdolnionych!

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowana II edycja projektu Samorządu Województwa  Mazowieckiego skierowana do uzdolnionej młodzieży.

W ramach projektu planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich.

Kwota stypendium dla jednego stypendysty wyniesie nie mniej niż 3800 zł i może być wydatkowana wyłącznie na cele edukacyjne, poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów zamieszczony  na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Edukacja i sport” (stypendia dla uczniów – dokumenty II edycji projektu) – zapoznajcie się z wymienionym  materiałem.

Rejestracja wniosków oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwać od 13 do 30 czerwca 2016.

Wymagania stawiane przyszłym stypendystom są wysokie, warto jednak zawalczyć o dodatkowe środki na własny rozwój i edukację. Zainteresowanym uczniom służę informacją.

Grażyna Urban – pedagog szkolny

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status