I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Pokolenia Krasiniaka

Uwaga, KONKURS!
Cel konkursu: ocalenie od zapomnienia obrazów i przeżyć związanych z najstarszym liceum ziemi ciechanowskiej, budowanie tradycji szkoły.
Regulamin

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
  2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno prace wykonane indywidualnie, jak i zespołowo.
  3. Treść prac powinny stanowić szeroko rozumiane wspomnienia i doświadczenia związane z Krasiniakiem.
  4. Nie ograniczamy inwencji uczestników. Prace mogą mieć dowolną formę, np. wywiadu z absolwentem (absolwentami), filmu, albumu wspomnień, albumu rodzinnego, drzewa genealogicznego, prezentacji…
  5. Podpisane prace należy składać do biblioteki szkolnej lub przesłać na fizyczny lub elektroniczny adres szkoły (sekretariat@krasiniak.pl) do dnia 29 kwietnia 2016 roku.
  6. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
  7. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasiniak.pl.
  8. Rada Rodziców I LO w Ciechanowie przeznacza na nagrody pieniężne pulę w wysokości 1000 PLN.