I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Pokolenia Krasiniaka

Uwaga, KONKURS!
Cel konkursu: ocalenie od zapomnienia obrazów i przeżyć związanych z najstarszym liceum ziemi ciechanowskiej, budowanie tradycji szkoły.
Regulamin

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
  2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno prace wykonane indywidualnie, jak i zespołowo.
  3. Treść prac powinny stanowić szeroko rozumiane wspomnienia i doświadczenia związane z Krasiniakiem.
  4. Nie ograniczamy inwencji uczestników. Prace mogą mieć dowolną formę, np. wywiadu z absolwentem (absolwentami), filmu, albumu wspomnień, albumu rodzinnego, drzewa genealogicznego, prezentacji…
  5. Podpisane prace należy składać do biblioteki szkolnej lub przesłać na fizyczny lub elektroniczny adres szkoły (sekretariat@krasiniak.pl) do dnia 29 kwietnia 2016 roku.
  6. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
  7. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasiniak.pl.
  8. Rada Rodziców I LO w Ciechanowie przeznacza na nagrody pieniężne pulę w wysokości 1000 PLN.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status