I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Odszedł najstarszy absolwent Krasiniaka

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł najstarszy ze znanych nam absolwentów Krasiniaka. A jeszcze tak niedawno mieliśmy zaszczyt gościć Go w murach naszej szkoły… To wielka strata dla całej naszej społeczności. Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny oraz przyjaciół i znajomych Pana Jerzego.  Pożegnamy Go w piątek, 16 lutego. O godz. 12. zostanie odprawiona msza św. w klasztorku (Parafia p.w.św. Tekli), po której nastąpi uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej.

Żegnamy Go wraz mieszkańcami Ciechanowa oraz TMZC, którego Pan Jerzy był wieloletnim działaczem. Cześć Jego pamięci!27858826_2006062213008831_340718956622109019_n

Zaproszenie dla uczniów do udziału w międzynarodowym projekcie „Antidiscrimination and Antibullying Strategies”!

logo SABAD

Jeśli chcesz uczestniczyć w fascynującym projekcie wraz z uczniami ze szkół z pięciu krajów – Rumunii, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Islandii – do dnia 31 stycznia przekaż swojemu nauczycielowi języka angielskiego stworzoną przez siebie pracę w języku angielskim, w której przedstawisz tematykę dyskryminacji, przemocy szkolnej lub cyber-przemocy. Praca może mieć formę np. photo story, komiksu, projektu, plakatu w dużym formacie. Główne kryteria oceny to wartość merytoryczna, poziom językowy i walory estetyczne. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na nieformalną rozmowę w języku angielskim, a zwycięzca (wraz z dwoma nauczycielami) weźmie udział w spotkaniu projektowym w ISLANDII, w dniach 15-21 KWIETNIA 2018! Zapraszamy tych, którzy gotowi są na nowe wyzwania, ciężką pracę i wspaniałą przygodę z językiem angielskim, w międzynarodowym środowisku. Bliższych informacji udziela koordynator projektu, nauczyciel języka

Tydzień Patrona Szkoły – konkursy!

39a525e705308e47c0f51600b5f7f6a6

Zapraszamy uczniów naszego liceum oraz klas gimnazjalnych!

Tydzień Patrona  19.02. – 23.02. 2018

Konkursy dla klas pierwszych (obowiązkowy udział w co najmniej jednej kategorii)

 1. Przygotowanie gry planszowej lub komputerowej: „Szukamy Zygmunta Krasińskiego”
 2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej : „Polska romantyków”
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej: „Romantyczna natura”

Konkurs dla klas drugich

Przygotowanie scenki teatralnej na podstawie literatury romantycznej  (około 10 minut)

Uczniowie klasy pierwszych, drugich i trzecich przygotowują również plakat pt. „Polska romantyków”. Najlepsza praca zostanie wykorzystana do promocji Tygodnia Patrona w środowisku lokalnym.

Uczniowie dostarczają prace do dnia 19 lutego 2018 do szkolnej biblioteki.

Konkursy dla uczniów klas gimnazjalnych

 1. Konkurs artystyczny „Romantyczne inspiracje” (dowolna forma ekspresji artystycznej, np.: recytacja, poezja śpiewana, praca plastyczna, film)
 2. Konkurs literacki „Impresje romantyczne” (dowolna forma literacka, wiersz lub cykl poetycki, opowiadanie, dramat)

Karta zgłoszenia do konkursu: karta_zgloszenia

Zgłoszenia oraz prace uczniów klas gimnazjalnych przyjmuje sekretariat I LO w Ciechanowie do dnia 14 lutego 2018 (kontakt elektroniczny, pocztowy lub osobisty)

 

Krasiniak – 100 lat kuźni talentów

Pragniemy poinformować, że dobiega końca cykl wydawniczy II – rozszerzonego – wydania książki Katarzyny Pełki-Ślesickiej, dokumentującej piękną historię naszej szkoły. Mamy nadzieję, że niebawem wszyscy zainteresowani będą mogli pogrążyć się w lekturze, która przybliży czytelnikom zarówno ten dawny, jak i ten bardziej współczesny Krasiniak. Czekamy z niecierpliwością!

Poniżej okładka I wydania.

IMG_20171212_114105 IMG_20171212_114007

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018

laur

24 listopada 2017r. w Kielcach odbyło się II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, podczas którego przyznano po raz pierwszy nagrodę LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018.
W kategorii gimnazjum lub liceum znaleźliśmy się w gronie 23 szkół z całej Polski, jakie zostały nominowane do nagrody.
Podczas uroczystej gali okazało się, iż Kapituła Konkursu uhonorowała nasze liceum główną nagrodą i zdobyliśmy I miejsce w województwie mazowieckim. Łącznie w naszej kategorii zostało wyróżnionych 8 szkół.
Już sama nominacja była dla nas ogromnym sukcesem. Szkoły które przeszły przez etap eliminacji i dotarły do finału konkursu wyróżniają się nie tylko stosowaniem nowoczesnych i skutecznych form w procesie edukacji, ale również starają się, aby szkoła była miejscem przyjaznym dla ucznia, pozwalała na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, była otwarta na dokonujące się zmiany, ale jednocześnie dbała o swoją tradycję i zajmowane miejsce.
W 3 etapowym konkursie Komisja Konkursowa Kapituły Nagrody o LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji składająca się z pięciu osób o uznanym dorobku naukowym, pod przewodnictwem profesora UJK dr hab. Sławomira Kozieja, oceniła przygotowaną prezentację o szkole zgodnie z następującymi kryteriami:

 • otwartość na wykorzystywanie nowych narzędzi pracy (technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-kształcenia, edukacji mobilnej, wykorzystywanie zasobów sieci w procesie kształcenia, itp.) na wszystkich lub na większości przedmiotów szkolnej edukacji ;
 • wykorzystywanie innowacyjnych metod kształcenia (tzn. wykraczających poza przyjęte standardy, np.: alternatywne formy edukacyjne, wykorzystanie multimediów, gier, innowacyjne scenariusze, itp.);
 • stopień wykorzystywania platform e-administracyjnych, systemów zarządzania procesem edukacji;
 • wykorzystywanie e-narzędzi do kontaktu z rodzicami i uczniami;
 • innowacyjny zespół pedagogiczny (ilość nauczycieli wyróżnionych za innowacyjność w różnych konkursach i projektach w ciągu ostatnich 3 lat);
 • innowacyjny uczeń (ilość uczniów lub zespołów uczniowskich nagrodzonych za innowacyjne projekty naukowe, techniczne, edukacyjne, kulturalne lub artystyczne w ciągu ostatnich 3 lat);
 • innowacyjne rozwiązania architektoniczne lub/oraz wyposażenie (meble) dobierane ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków dla nowoczesnego otoczenia edukacyjnego;
 • zaawansowane i bogate wyposażenie w rozwiązania techniczne sprzyjające tworzeniu nowoczesnych warunków dla nauki.

Zwycięzcy podczas uroczystej gali odebrali dyplomy i statuetki. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, absolwentom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak cennej dla naszej szkoły nagrody.
Dziękujemy!!!

4

Zaproszenie dla uczniów do udziału w międzynarodowym projekcie!

Jeśli chcesz uczestniczyć w fascynującym projekcie wraz z uczniami ze szkół z pięciu krajów – Rumunii, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Islandii – do dnia 23 października przekaż swojemu nauczycielowi języka angielskiego stworzoną przez siebie multimedialną prezentację w języku angielskim, w której przedstawisz w ciekawy sposób naszą szkołę. Autorzy najlepszych prezentacji zostaną zaproszeni na nieformalną rozmowę w języku angielskim, a trzech zwycięzców (wraz z dwoma nauczycielami) weźmie udział w pierwszym spotkaniu projektowym w Atenach, w Grecji, w dniach 19-25 listopada 2017! Zapraszamy tych, którzy gotowi są na nowe wyzwania, ciężką pracę i wspaniałą przygodę z językiem angielskim, w międzynarodowym środowisku.
Bliższych informacji udziela koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego, Agnieszka Janowska.