I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Krasiniak – 100 lat kuźni talentów

Pragniemy poinformować, że dobiega końca cykl wydawniczy II – rozszerzonego – wydania książki Katarzyny Pełki-Ślesickiej, dokumentującej piękną historię naszej szkoły. Mamy nadzieję, że niebawem wszyscy zainteresowani będą mogli pogrążyć się w lekturze, która przybliży czytelnikom zarówno ten dawny, jak i ten bardziej współczesny Krasiniak. Czekamy z niecierpliwością!

Poniżej okładka I wydania.

IMG_20171212_114105 IMG_20171212_114007

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018

laur

24 listopada 2017r. w Kielcach odbyło się II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, podczas którego przyznano po raz pierwszy nagrodę LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018.
W kategorii gimnazjum lub liceum znaleźliśmy się w gronie 23 szkół z całej Polski, jakie zostały nominowane do nagrody.
Podczas uroczystej gali okazało się, iż Kapituła Konkursu uhonorowała nasze liceum główną nagrodą i zdobyliśmy I miejsce w województwie mazowieckim. Łącznie w naszej kategorii zostało wyróżnionych 8 szkół.
Już sama nominacja była dla nas ogromnym sukcesem. Szkoły które przeszły przez etap eliminacji i dotarły do finału konkursu wyróżniają się nie tylko stosowaniem nowoczesnych i skutecznych form w procesie edukacji, ale również starają się, aby szkoła była miejscem przyjaznym dla ucznia, pozwalała na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, była otwarta na dokonujące się zmiany, ale jednocześnie dbała o swoją tradycję i zajmowane miejsce.
W 3 etapowym konkursie Komisja Konkursowa Kapituły Nagrody o LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji składająca się z pięciu osób o uznanym dorobku naukowym, pod przewodnictwem profesora UJK dr hab. Sławomira Kozieja, oceniła przygotowaną prezentację o szkole zgodnie z następującymi kryteriami:

  • otwartość na wykorzystywanie nowych narzędzi pracy (technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-kształcenia, edukacji mobilnej, wykorzystywanie zasobów sieci w procesie kształcenia, itp.) na wszystkich lub na większości przedmiotów szkolnej edukacji ;
  • wykorzystywanie innowacyjnych metod kształcenia (tzn. wykraczających poza przyjęte standardy, np.: alternatywne formy edukacyjne, wykorzystanie multimediów, gier, innowacyjne scenariusze, itp.);
  • stopień wykorzystywania platform e-administracyjnych, systemów zarządzania procesem edukacji;
  • wykorzystywanie e-narzędzi do kontaktu z rodzicami i uczniami;
  • innowacyjny zespół pedagogiczny (ilość nauczycieli wyróżnionych za innowacyjność w różnych konkursach i projektach w ciągu ostatnich 3 lat);
  • innowacyjny uczeń (ilość uczniów lub zespołów uczniowskich nagrodzonych za innowacyjne projekty naukowe, techniczne, edukacyjne, kulturalne lub artystyczne w ciągu ostatnich 3 lat);
  • innowacyjne rozwiązania architektoniczne lub/oraz wyposażenie (meble) dobierane ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków dla nowoczesnego otoczenia edukacyjnego;
  • zaawansowane i bogate wyposażenie w rozwiązania techniczne sprzyjające tworzeniu nowoczesnych warunków dla nauki.

Zwycięzcy podczas uroczystej gali odebrali dyplomy i statuetki. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, absolwentom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak cennej dla naszej szkoły nagrody.
Dziękujemy!!!

4

Zaproszenie dla uczniów do udziału w międzynarodowym projekcie!

Jeśli chcesz uczestniczyć w fascynującym projekcie wraz z uczniami ze szkół z pięciu krajów – Rumunii, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Islandii – do dnia 23 października przekaż swojemu nauczycielowi języka angielskiego stworzoną przez siebie multimedialną prezentację w języku angielskim, w której przedstawisz w ciekawy sposób naszą szkołę. Autorzy najlepszych prezentacji zostaną zaproszeni na nieformalną rozmowę w języku angielskim, a trzech zwycięzców (wraz z dwoma nauczycielami) weźmie udział w pierwszym spotkaniu projektowym w Atenach, w Grecji, w dniach 19-25 listopada 2017! Zapraszamy tych, którzy gotowi są na nowe wyzwania, ciężką pracę i wspaniałą przygodę z językiem angielskim, w międzynarodowym środowisku.
Bliższych informacji udziela koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego, Agnieszka Janowska.

Wizyta Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w Krasiniaku

logo

3 października 2017 roku mury ciechanowskiego „Krasiniaka” gościły panią kurator Dorotę Skrzypek oraz pana dyrektora Jacka Zawiślińskiego. Okazją do tej wizyty był sukces nauczyciela naszego liceum – pana Stanisława Szulca, którego projekt  „Pilotażowe wdrażanie programowania w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia informatycznego” zwyciężył w mazowieckiej edycji programu MEN „Pilotaż progr4mowania”.  Projekt Stanisława Szulca znalazł się wśród 16 najlepszych w kraju, wyłonionych z ponad 1500 uczestniczących w programie. Goście złożyli serdeczne gratulacje nauczycielowi oraz dyrektor szkoły – pani Marzannie Zmysłowskiej.

Wizyta była także okazją do rozmowy o innych przedsięwzięciach realizowanych w I LO w Ciechanowie (m.in. Pilotażu szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim).

Relacja na stronie www.kuratorium.waw.pl

2017-10-04_195516

XLII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLII edycji Olimpiady Artystycznej. Olimpiada obejmuje dwie niezależne od siebie sekcje – historii muzyki i historii sztuki. Interesujesz się jedną z tych dziedzin? Czekamy na Ciebie…
Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki – uczestników sekcji historii muzyki, z historii sztuki – uczestników sekcji historii sztuki. Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej mogą ubiegać się o przyjęcie bez egzaminu na studia wyższe w zakresie m.in.: historii sztuki, wychowania plastycznego (sekcja historii sztuki), muzykologii, wychowania muzycznego (sekcja historii muzyki), kulturoznawstwa, teatrologii, edukacji artystycznej oraz filologii polskiej, dziennikarstwa, europeistyki, politologii, archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej informacji na stronie www.olimpiada-artystyczna.pl.

II OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Interesujesz się filmem oraz mediami i komunikacją społeczną? Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Poza chwałą i niezbywalnym tytułem Olimpijczyka na laureatów czekają indeksy prestiżowych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego (kulturoznawstwo), UAM w Poznaniu (filmoznawstwo i kultura mediów), UMK w Toruniu (wszystkie kierunki z wyłączeniem kierunków artystycznych i psychologii), UKSW (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) czy Uniwersytetu Łódzkiego, który może poszczycić się najdłuższą tradycją studiów filmoznawczych w Polsce. Nagrodę specjalną przygotowała Warszawska Szkoła Filmowa – roczne stypendium na naukę na dowolnej specjalności na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim. Szczegóły na stronie www.fn.org.pl.

Zapisy na w/w olimpiady u p. Roberta Widackiego